Hoppa till innehållet

Samla dem alla

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Samla dem alla
av Lina Sandell
Sång nr 595 i Svenska missionsförbundets sångbok 1920 och sång nr 275 i Svensk söndagsskolsångbok 1929 under rubriken Vid lärare- och föräldramöten.


1.
Samla dem alla, samla dem alla,
Samla till Jesus de små!
Samla dem in från gator och gränder,
Där de i mörker än gå;
Samla till Jesus de små!

2.
Samla dem alla, samla dem alla,
Samla till Jesus de små!
Han dem ju söker, huld som en herde,
Skulle du liknöjd då gå?
Samla till Jesus de små!

3.
Samla dem alla, samla dem alla,
Samla till Jesus de små!
Sök dem i syndens mörkaste nästen,
Där de i vildmarken gå.
Samla till Jesus de små!

4.
Samla dem alla, samla dem alla,
Säg dem det frälsande ord!
Säg dem, att Jesus dött för dem alla;
O, låt hans kärlek bli spord!
Säg dem det frälsande ord!