Se, öppen står Guds fadersfamn

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Se, öppen står Guds fadersfamn. Han ingen skall förkasta
av Carl Boberg
Psalm nr 213 i Svenska missionsförbundets sångbok Sånger och psalmer, 1921. Diktad 184.


1.
Se, öppen står Guds fadersfamn!
Han ingen vill förkasta,
Som uti ende sonens namn
Vill i hans sköte hasta.
O, skynda, skynda, kom just nu!
Hos Jesus finnes nåd ännu.
Just nu, just nu
Kom fram! Hvi dröjer du?

2.
Se, nu är välbehaglig tid,
Nu vill han lifvet gifva!
Du, som där vandrar utan frid,
Nu kan du lycklig blifva.
Just nu vill Jesus, herden god,
Dig rena i sitt dyra blod;
Han vill, han vill
Dig rena i sitt blod.

3.
Guds ord och ande mana dig;
Kom hem, kom hem, de ropa,
Hvi vill du älska syndens stig
Och skuld alltmera hopa?
Hör, faderns stämma fjärran från,
Hur mild den ljuder: O min son,
Kom hem, kom hem,
Kom, skynda hem, min son!

4.
Det skymmer snart i västerled,
Och solen sig fördöljer;
O, skynda, kom från öde hed,
Förrn evig natt dig höljer!
Se, änglarna i väntan stå
Att dig välkommen hälsa få;
O, kom, o, kom,
Se, dig de vänta på!

5.
Nu ringes samman i Guds stad,
Och snart skall morgon bräcka
Till bröllopshögtid, ljus och glad,
Som skall för evigt räcka;
Då de, som här stått fast i tron,
Få sjunga i en högre ton
Halleluja
För Guds och lammets tron.