Se, Jesus står vid hjärtats dörr

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Se, Jesus står vid hjärtats dörr
av Eric Mauritz Bergquist
Här i versionen i Sionstoner, 1889, där den har nr 768. Melodin är en "Alpmelodi", som också används till Johan Ludvig Runebergs psalm Kväll eller morgon, hvarje stund.


1.
Se, Jesus står vid hjärtats dörr,
Hur mången gång han stått där förr,
Men alltjämt stängde du igen.
Skall ock idag han vänta än,
Skall ock idag du svara så:
En annan gång du komma må?

2.
Han stod där i din barndoms da’r
Och barnets hulda ängel var;
Men snart i nöjens hvirfveldans
En tanke ej för honom fanns.
Du svarte honom också då:
En annan gång du komma må.

3.
Han stod där i den högtidsstund
Du böjde knä vid altarrund.
Han glänte då på hjärtats dörr,
Men snart var du så kall som förr,
Du under tårar svarte så:
En annan gång du komma må.

4.
Han stod där mången, mången natt,
Då sjuk du låg, så svag och matt:
Han gläntade på dörren än,
Men utanför han stod, din vän,
Han sparade ditt lif ändå,
Fast utanföre han fick stå.

5.
Så har han stått där många år
Och lika tålig än han står,
Han står där som din brudgum skön,
Med blicken full af hopp och bön;
Skall väl i dag som ofta förr
Han ohörd gå från hjärtats dörr?

6.
O själ, låt honom komma in
I mörka hjärtekammarn din,
Ty som din brudgum, kung och präst
Han vill där fira nattvardsfest.
Och att han utanför fått stå,
Han evigt, evigt glömmer då.