Sida:Östgötars minne.djvu/150

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs
1428—1440
1697.


1428. Birgerus Petri Corylander. F. i Norrköping 1677 35; fad. kyrkoherde [970]. Militär 1707. Stupade vid Pultava 1709.

Reste till svenska armén i Polen 1707. Gaf sig där ut för att kunna spå och förutsade stora krigsolyckor, därvid han ock själf blef ett offer. Bl.

1429. Petrus Magni Björn. F. i Mörlunda 1673 154; fad. kyrkoherde i Åtvid. Stud. i Lund 95; prv. 1710. Kollega i Norrköping 03; präd. o. syssloman vid Linköpings hospital 10—18; kyrkoherde i Hvena 20. D. 1743 2911.

1430. Johannes Olavi Bodinus. F. i Västervik 1676 76; fad. kyrkoherde [559]. Prv. 1700. Krigspräst vid Östg. kav.-reg. 02; utn. kyrkoherde i Konungsund 05. D. i Polen 1705 6.

Medföljde sitt regemente i kriget, men kom aldrig åter.

1431. Haqvinus Petri Kylander. F. i Västra Harg 1674 89; fad. kyrkoherde [852]. Stud. i Lund 96, i Upps. 1700; prv. 03. Krigspräst vid Östg. kav.-reg 04; kyrkoherde i Häradshammar o. Jonsbärg 08. D. 1719 44.

1432. Magnus Erici Valbom. F. i Björsäter 1672 6; fad. bonde. Prv. 1707. Kommin. i Vadstena 07; präd. vid krigsmanshuset 10; kyrkoherde i Hällestad 21. D. 1734 3112.

1433. Samuel Petri Gervallius. F. i Vallerstad 1676 205; fad. prost [476]. D. som stud. i Uppsala 1697 276.

1434. Gustavus Ragvaldi Gothzelius. F. i Hällestad 1672, döpt 2411; fad. kyrkoherde i Skedevi [577]. Drabant hos kon. Stanislaus i Polen; kapten vid Fersenska dragonerna.

1435. Nicolaus Nicolai Vigius. F. i Tryserum 1674 273; fad. kyrkoherde i Västra Ed. Prv. 1701. Kommin. i Östra Ed 03; kyrkoherde i Västra o. Östra Ed 20. D. 1733 254.

1436. Johannes Jonæ Björkman. F. i Västra Eneby 1673, döpt 86; fad. kyrkoherde i Östra Eneby. Prv. 1710. Kollega i Norrköping 1700; kyrkoherde i Virserum o. Järeda 13. D. 1716 295.

1437. Magnus Jonæ Fornelius. F. i Fornåsa 1672 72; fad bonde. Prv 99. Kommin. i Fornåsa o. Lönsås 99; kyrkoherde i Västra Husby 1714. D. 1751 134.

»En lärd, allvarsam och rättsinnig lärare.» H.

1438. Jonas Israëlis Torpadius. F. i Torpa 1675 216; fad. kyrkoherde [701]. Prv. 1702. Kommin. i Skeninge 08; kyrkoherde i Kristbärg 12. D. 1715 263.

1697.

1439. Olavus Johannis Zetterling. F. i Häradshammar 1670, döpt 257; fad. bonde. Prv. 1701. Komminister i Vånga 10. D. 1734 306.

1440. Petrus Benedicti Vestelius [Banco]. F. i Västervik 1670 126; fad. skräddare hos drottn. Kristina. Stud. i Lund 99; prv. 1702; 111. doktor 06. Garn.-präd. på Kungsholms o. Drottningskärs fästn. vid Karlskrona 02; amir.-pastor 05; kyrkoherde i Gamleby 12. D. 1722 64.

»Ehuru han under pästtiden var af smittan angripen, försummade han så litet vården om de sig anförtrodde åhörare, att han i en länstol lät bära sig till de sjuke,

som behöfde dess tröst.» Br.

— 108 —