Hoppa till innehållet

Sida:Östgötars minne.djvu/401

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
4397-4407
1810.

4397. Nils Magnus Brandstedt. F. i Östra Eneby 1790 202; fad. sekreterare [3471]. Hofr.-ex. 1811. Auskult. i Svea hofr.; kammarskrifvare i Krigskolleg. 15. D. i Sthlm 1834 139.

4398. Magnus Gabriel Bernhard Crælius. F. i Målilla 1794 186; fad. Anders Georg, brukspatron. Volontär vid Smål. dragon-, sed. husarreg. 1811; kvartermästare 12; stallmästare 12; kornett i armén 12, vid reg. 15; löjtnant där 23, i armén 24. — Hofr.-ex. 26. E. o. notarie i Svea hofr. 27; domarebitr. i Söderm. 28—31. D. i Vimmerby 1842 22.

4399. Johan Fredrik Svedéer. F. i Linköping 1792 199; fad. Johan Gustaf, major, sed. bosatt i Västra Ny. Med.-fil. ex. 1812; stud. i Lund 26. Tf. stadsläkare; garfvare i Uppland; landtbrukare o. arrendator i Värmland. D. i Enköping 1833 203.

S. försökte sig som dramatisk författare med »Tantes svaga sida,» lustspel i 3 akter. Upps. 1814.

4400. Anders Larsson. F. i Strå 1786 154; fad. Lars Larsson, bonde. Prv. 1810. Lärare vid Palmgrenska skolan i Västerlösa 17. D. 1823 304.

4401. Anders Magnus Hagman. F. i Skeninge 1786 1811; fad. Anders, kantor. Prv. 1812. Kommin. i Mogata o. Borrum 21, i Skeninge 23; kyrkoherde i Björkebärg o. Ledbärg 34; prost 51. D. 1855 98.

4402. Adolf Eriksson. F. i Marstrand 1792 1111; fad. Adolf, stadskirurg, tit. assessor, i Norrköping. Med.-fil. ex. 1812; med. kand. 16; med. lic. 17; med. doktor 22. Prov.-läkare i Fredrikshamn, Finland, 19. D. där 1825 187.

4403. Samuel Per Laurenius. F. i Tjällmo 1789 16; fad. prost [3618]. Prv. 1812. Lärare vid Hunterska skolan i Östra Stenby 13; komminister där 18. D. 1841 139.

4404. Lars Laurenius. F. i Kärna 1792 124; fad. prost [3618]. Fil. kand. 1815; fil. doktor 15; teol. kand. 19; prv. 22; teol. doktor 44. Docent i Upps. 22; lektor i Linköping 24; tillika kyrkoh. i Slaka 25, i Landeryd 35; domprost i Linköping 46. Kanslist i Prästeståndet vid riksdagarne 17—18 o. 23; sekreterare i Östgöta hushålln.-sällskap 28. Riksdagsman 34, 40, 44, 47. D. 1866 34.

L. var en mycket dugande skolman, en framstående prädikant och en god själasörjare. Med fasthet, allvar och aldrig svikande redbarhet gick han framåt till sitt föresatta mål. Begåfvad med en mer än vanlig praktisk duglighet, erhöll han flere kommunala uppdrag samt inlade stor förtjänst om förbättrandet af fattigvården och folkskoleväsendet. Som riksdagsman räknades han bland de liberale. Tillbakadragen och anspråkslös, undanbad han sig att komma i åtanke vid biskopsutnämningen 1861, då han med ej obetydlig röstöfvervikt innehade första förslagsrummet. Han var dessutom en varmhjärtad och människoälskande personlighet med öppet och känsligt sinne för skön konst, i synnerhet musik, som han med förkärlek omfattade och särdeles i yngre åren själf utöfvade.

4405. Abraham Linton. F. 1788 284; fad. arbetskarl i Linköping. Fänrik vid Östgöta landtvärn. D. i Linköping 1810.

4406. Olof Johan Sjögreen. F. i Hälleberga, Kronob. län. 1796 101; fad. Erik Magnus, bärgsråd. D. som stud. 1812.

4407. Carl Erik Sjögreen. F. i Hälleberga, Kronob. län, 1799 53; fad. Erik Magnus, bärgsråd. Fil. kand. 1821; fil. doktor 21; jur. kand. 21; utex. fr. Falu bärgsskola 22. Auskult. i Bärgskolleg. 21; aman. vid kollegiets mineralkabinett 22; andre markscheider 24; geschworner i Sala bärgslag 25;

— 359 —