Sida:Östgötars minne.djvu/401

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


1810.

4397—4407

439 7. Nils MagnU8 Brand8tedt. F. i östra Eneby 1790 20A; fad. sekreterare [3471]. Hofr.-ex. 1811. Auskult. i Svea hofr.; kammarskrifvare i Krigskolleg. 15. D. i Sthlm 1834 ls9.

4398. Magnus Gabriel Bernhard Cralius. F. i Målilla 1794 18/«; fad.

Anders Georg, brukspatron. Volontär vid Smål. dragon-, sed. husarreg. 1811; kvartermästare 12; stallmästare 12; kornett i armén 12, vid reg. 15; löjtnant där 23, i armén 24. — Hofr.-ex. 26. E. o. notarie i Svea hofr. 27; domarebitr. i Söderm. 28—31. D. i Vimmerby 1842 8a.

4399. Johan Fredrik Svedéer. F. i Linköping 1792 199; fad. Johan Gustaf, major, sed. bosatt i Västra Ny. Med.-fil. ex. 1812; stud. i Lund 26. Tf. stadsläkare; garfvare i Uppland; landtbrukare o. arrendator i Värmland. D. i Enköping 1833

S. försökte sig som dramatisk författare med »Tantes svaga sida,» lustspel i 3 akter. Upps. 1814.

4400. Ander8 Larsson. F. i Strå 1786 154; fad. Lars Larsson, bonde. Prv. 1810. Lärare vid Palmgrenska skolan i Våsterlösa 17. D. 1823 8% 4401. Anders Magnus Hagman. F. i Skeninge 1786 18u; fad. Anders, kantor. Prv. 1812. Kommin. i Mogata o. Borrum 21, i Skeninge 23; kyrkoherde i Björkebärg o. Ledbärg 34; prost 51. D. 1855

4402. Adolf Eriksson. F. i Marstrand 1792 un; fad. Adolf, stadskirurg, tit. assessor, i Norrköping. Med.-fil. ex. 1812; med. kand. 16; med. lic. 17; med. doktor 22. Prov.-läkare i Fredrikshamn, Finland, 19. D. dår 1825 187.

4403. Samuel Per Laurenius. F. i Tjållmo 1789 Ve; fad. prost [36i8]. Prv. 1812. Lärare vid Hunterska skolan i östra Stenby 13; komminister dår 18. D. 1841 lVs.

4404. Lars Laurenius. F. i Kärna 1792 "A; fad. prost [3618]. Fil. kand. 1815; fil. doktor 15; teol. kand. 19; prv. 22; teol. doktor 44. Docent i Upps. 22; lektor i Linköping 24; tillika kyrkoh. i Slaka 25, i Landeryd 35; domprost i Linköping 46. Kanslist i Prästeståndet vid riksdagarne 17—18 o. 23; sekreterare i Östgöta hushålln.-sållskap 28. Biksdagsman 34, 40, 44, 47. D. 1866

L. var en mycket dugande skolman, en framstående prädikant och en god själasöijare. Med fasthet, allvar och aldrig svikande redbarhet gick han framåt till sitt f&resatta mål. Begåfvad med en mer än vanlig praktisk duglighet, erhöll han flere kommunala uppdrag samt inlade stor förtjänst om förbättrandet af fattigvården och folkskoleväsendet. Som riksdagsman räknades han bland de liberale. Tillbakadragen och anspråkslös, undanbad han sig att komma i åtanke vid biskopsutnåmningen 1861, dä ban med ej obetydlig röstöfvervikt innehade första förslagsrummet. Han var dessutom en varmhjärtad och människoälskande personlighet med öppet och känsligt sinne för skön konst, i synnerhet musik, som han med förkärlek omfattade och särdeles i yngre åren själf utöfvade.

4405. Abraham Linton. F. 1788 *8/*; fad. arbetskarl i Linköping. Fänrik vid Östgöta landtvärn. D. i Linköping 1810.

4406. Olof Johan Sjögreen. F. i Hälleberga, Kronob. län. 1796 10i; fad. Erik Magnus, bärgsråd. D. som stud. 1812.

4407. Carl Erik Sjögreen. F. i Hälleberga, Kronob. län, 1799 5s; fad. Erik Magnus, bärgsråd. Fil. kand. 1821; fil. doktor 21; jur. kand. 21; utex. fr. Falu bärgsskola 22. Auskult. i Bärgskolleg. 21; aman. vid kollegiets mineralkabinett 22; andre markscheider 24; geschworner i Sala bårgslag 25;

- 359 -