Sida:Östgötars minne.djvu/485

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


1830. 52 24—5 23 4

för stadsfullmäktige i Västervik, dår han några år äfven fungerade som sekreterare i drätselkammaren; var ock landstingsman, ledamot 1 bankstyrelse o. s. v., hvilket allt af honom på ett samvetsgrant och plikttroget sått utfördes.

5 2 24. Åke Evert Hvltfelt. F. i Asby 1810 217; fad. Gustaf Ludvig, löjtnant. Med.-fil. ex. 32; med. kand. 36; med. lic. 37; kir. mag. 38; med. doktor 41. Bat.-läkare vid Västerb. fältj.-reg. 35; tillika stads- o. lasar.-läkare i Umeå 39; regementsläkare vid Våsterb. faltj.-kår 41, vid Andra lifgr.-reg. 49; afsk. 76. Praktis. läkare i Linköping. D. där 1890 21io.

H. kommenderades 1834 som koleralåkare till Jönköping, dår farsoten mycket svårt rasade; kastade sig då vid sidan af »Onkel Adam* modigt i den heta striden och lyckades komma helbrågda undan. God och välgörande mot armodets och lidandets barn; en redbar, vånsåll, trofast och gladlynt man. Hans under senare åren allt mer tilltagande döfhet nästan omöjliggiorde för honom umgänget med besökande vänner. Bruz. m. fl.

52 2 5. Per Johan Söderström. F. i Ödeshög 1810 6s; fad. Nils, hofr.- kommissarie. Hofr.-ex. 33. Kämn.-notarie i Norrköping 36; stadsnotarie 42; tj:fri 66. D. i Norrköping 1869 30u. •

5226. Per Daniel Engströmer. f. i Vårdnäs i8ii 7/&; fad. prost [383 6]. Emigr. till Nord-Amerika före 46; handelsbokhållare där.

5227. Johan Henrik Segersteen. f. i Torpa 1812 */»; fad. fältprost

4008]. Rustmästare vid Första lifgr.-reg.; fänrik, sed. und.-löjtn., 31, löjtn. 35; kapten 51; afsk. 62; major i armén 62, i disponibilitet till 72. Landtbrukare o. arrendator af Söderö i Kettilstad; godsegare å Hamra där 71. 1). i Linköping 1884 21i.

5228. Georg Vilhelm Tiger8ChÖld. F. i Västra Ryd 1810 l36; fad. kapten. Prv. 35. Komminister i Virserum o. Järeda 55. D. 1863 28i.

5229. Fabian August Lundvall, f. i Eksjö 1809 23io; fad. prost [3917j. Hofr.-ex. 32. E. o. notarie i Göta hofr. D. i Mörlunda 1834 22b.

5 230. Carl Abraham Axell. F. i Bjälbo 1811 2&/s; fad. hemmansegare. Bruksegare å Torpshammar, V.-norrl. län (45); grosshandlare o. skeppsredare i Sundsvall samt egare af Strands varf o. sågverk; dansk v. konsul till 69. D. i Sthlm 1874 5s.

5231. Leonard Henrik Durling. F. i Tirserum 1812 Va; fad. Nils Fredrik, fänrik. Rustmästare vid Första lifgr.-reg.; fänrik vid Jönk. reg. 31; afsk. m. tit. löjtnant 34. Landtbrukare o. egare af fädernegården Storarp i Tirserum. D. där 1888 u7.

Var en i kommunala och andra allmänna värf inom sin ort brukad man.» — Hade förordnat, att han skulle begrafvas på en sådan plats, >att han kunde se till sitt kära Storarp.»

5132. Philip Edvard Rosander. F. 1813 %; fad. landtbrukare. Hofr.-ex. 33. E. o. kanslist i Just.-rev.-exped.; auskultant i Svea hofr. 36. I). 1836 /12.

1830.

5 2 33. 6u8taf Georg Knut Åkerhjelm, frih. F. i Axbärg, Örebro län, 1813 7c; fad. öfverste o. gen.-adjutant. Kornett vid Lifgardet till häst 33; löjtn. där 39, i armén 45; afsk. 49. Hofmarskalk 68; chef för Konungens hof förvaltning 68; afsk. 90. Egare af Kåfö, Örebro län, samt Skärsätra o. Hägersten, Sthlm län. 1). på Våxnäs, Värml. län, 1895

5234. Anders Vahlström. F. i Mörlunda 1806 fad. Anders Johansson,

- 443 —