Sida:Östgötars minne.djvu/538

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
5652–5658
1844.

agronomer och ådagalade en ovanlig praktisk duglighet som landtbrukare. hvilket äfven föranledde, att han kallades att efterträda Arrhenius vid Ultuna landtbruksinstitut.

5652. Gustaf Sigfrid Brydolf. F. i Hällestad 1824 181; fad. prost [3976]. Med.-fil. ex. 48; kir. mag. 59; med. lic. i Sthlm 63. Prov.-läkare i Hemse, Gotl. län, 64; tillika tf. bat.-läkare vid Gotl. nat.-bev. 64; prov.-läkare i Örebro 76. D. i Karlsbad, Böhmen, 1876 148.

Som praktisk läkare egde B. mycken duglighet och var i sin verkningskrets särdeles omtyckt.

5653. Per Magnus Ölander. F. i Svanhals 1825 232; fad. Janne, organist o. klockare. Prl.-ex. 46; kameralex. 46. Landskontorist i Österg. län 52; häradsskrifvare i Göstring o. Vifolka 57. Bosatt på Eriksdal i Mjölby. D. där 1869 1111.

Ö. var en skicklig trädgårdsodlare och stor blomstervän.

5654. Carl Israël Teodor Lundbergh. F. i Väfversunda 1825 214; fad. Nils, hofkamrer. Med.-fil. ex. 47; med. kand. 50; med. lic. 52; med. doktor 52; kir. mag. 53. Praktis. läkare i Eskilstuna 52; andre stadsläkare i Karlskrona 56; förste bat.-läkare vid flottan 61; regementsläkare 72; tillika tf. lasar.-läkare i Karlskrona 65—90 o. fäng.-läkare 72. D. i Karlskrona 1891 81.

L. var högt uppburen af så väl kamrater som patienter och i uingängeslifvet skattad för sin lugna, allvarliga, redbara och vänfasta karaktär, sitt angenäma väsen och sin musikaliska begåfning.

5655. Albert Johan Schubert. F. i Norrköping 1825 2311; fad. Johan Jakob, rådman o. fabrikör. Furir vid Söderm. reg. 44; fanjunkare 46; underlöjtn. vid Lifbev.-reg. 46, vid Första lifgr.-reg. 48; löjtnant 53; afsk. 54. Godsegare o. landtbrukare å Fullerstad i Skönbärga 54—76; inneh. af Söderköpings skjutsstation; direktör vid Österg. ensk. banks afd.-kontor där. Gårdsegare i Söderköping. D. där 1894 3112.

5656. Mattias Antony Grill. F. i Lerbäck, Örebro län, 1824 66; fad. brukspatron [4006]. Elev vid Mariebärgs läroverk 46; utex. 49. Civilingeniör: löjtn. vid Väg- o. vattenbyggn.-kåren 52; kapten 58; tillika kontrollerande ingeniör vid järnv.-byggn. 53—79. Delegare i Mariedams o. Godegårds bruk 61-67; arrendator af landshöfd.-jorden i Örebro 60 o. St. Hjärtstorp 66: gårdsegare i Örebro. Skriftställare. D. i Örebro 1879 73.

G. verkstälde eller uppgjorde förslag till en mängd allmänna arbeten, såsom sjösänkningar, segelleders öppnande, vägförbättringar, järnvägsanläggningar, byggnaders och broars uppförande m. m.; konstruerade och införde bruket af en i Sverige allmänt antagen afvägningstafla och af den enkla distansmätningen med kikare. Författade och utgaf studier i politisk ekonomi samt skref åtskilliga artiklar om arbetsinrättningar, mejeriförhållanden m. m. A.

5657. Andreas Gustaf Grill. F. i Lerbäck, Örebro län, 1827 56; fad. brukspatron [4006]. Elev vid Falu bärgsskola 47. Förvaltare vid Mariedams bruk, Örebro län, 51; direktör på Järnkontorets metallurg. stat 56; bruksegare; disponent o. delegare i Mariedams o. Godegårds bruksegendomar 61, sed. ensam egare. Riksdagsman i Andra kammaren för Kumla o. Sundbo h:d, Örebro län, 70—72, 76—77. D. i Örebro 1889 275.

G. var en af vårt lands utmärktaste och mest använde samt äfven från utlandet tillitade metallurger; har infört flere nyttiga uppfinningar i bärgs- och järnhandteringen samt författat en mängd afhandlingar och uppsatser i dessa ämnen. »Var något hastig i att uppgöra, men fast och pålitlig, en hedersman i allt.» Måste sälja sitt kära Mariedam för att förnöja sina borgenärer, hvilka alla fingo sitt. Mycket musikalisk samt en särdeles skicklig miniatyr- och akvarellmålare. A. m. fl.

5658. Carl Agne Reinhold Zielfelt. F. i Värmdö, Sthlms län, 1827 42;

— 496 —