Sida:Östgötars minne.djvu/548

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


5715—5720 1846

län, på 50-talet. Stadsfiskal i Södertälje 59; afsk. 80; sed. bosatt å Oppeby, slutl. å Salsta, båda i Söderm. län. D. å Salsta 1900 9io.

Gift 1) 52 m. Carolina Våhlin, d. 58; 2) 61 m. Hilda Maria Lovisa Kristiansson, f. 40. - Barn i l:a g: Carolina Hildegard f. 53, enka efter Richard Tan ner, handlande; Vilhelm Gottfrid, f. 54, sjöman; Hulda Alma Kristina Matilda, f. 56, g. m. Carl Axel Lindeberg. registrator; Frida Emerentia, f. 58, g. m. Max Fredrik Ferdinand Habermann, bryggmästare; i 2:a g.: Sigrid Hilda Maria, f. 62, enka efter Olof Vilhelm Halvorsen, sta t.-inspektor; Anna Ragnhild, f. 64, enka efter Carl Mattias Gustaf Stenhammar, godsegare; Gunnar Valfrid, f. 69, v. rådstunotarie; Carl Gustaf Valter, f. 72, landskanslist.

5715. Johan Ulrik Tertullian Nathell. F. i Gammalkil 1827 "/s; frldr Erik Lorents N., komminister [4013], o. Catarina Sofia Enholm. D. som stud. i Uppsala 1850 **/9. — Ogift.

5716. Olof Hermelin, frih. F. i Säby 1827 8/«; frldr August Söderling H., kammarherre [42 5 7], o. Ebba Sofia Ribbing. Sergeant vid Lifbev.-reg. 46; underlöjtn. vid Västg.-Dals reg. 48; löjtn. 50; afsk. 51. Landskapsmålare; agré vid Konstakad. 71. Fornforskare; vitter författare. Egare af österby, Söderm. län, 53—95. Bosatt å Staby, Upps. län.

Gift 52 m. Malin Lucie Liljenstolpe, f. 27. — Barn: Carl Axel August, f, 54, egend.- förvaltare, d. 88; Olof Tryggve, f. 56, aman. i Landtförsv.-dep.; Maximilian, f. 58, godsegare; Ebba Sofia Helfrid, f. 59, g. m. Vilhelm Cederblad, prost; Elin Lucie f. 61, g. m. Olof Alfred Berg, godsegare; Helge, f. 67, d. 67; Signe Maria, f. 71, d. 72.

5717. Carl Teodor Christofer Flodman. f. i Eksjö 1826 8Ve; frldr

Johan Christofer F., kyrkoherde [4 54 6], o. Eva Lovisa Spaak. Landtmät.-ex. 55. Landtmät.-auskult. 55; v. komm.-landtmätare i österg. län 62; ko mm.- landtmätare 68; afsk. 95. Bosatt i Motala.

Gift 65 m. Fredrika Elisabet Teodora Hasffner, f. 39.— Barn: Johan Fredrik Herman Teodor, f. 67, lärov.-adjunkt [6987], d. 1901; Lovisa Fredrika Elisabet, f. 69; Carl t August Teodor, f. 70; Johan Teodor Hccfjfner, f. 71, landtmät.-auskultant; Gertrud Elisabet Fredrika, f. 73; Harald Georg Teodor, f. 74; Sigurd Teodor, f. 77, bryggmästare, d. 1901.

5718. Markus Svante Rudolf V&nerberg. F. i Linköping 1828 6io; frldr

Svante Gustaf V., prost, [4 4 6 8], o. Julia Adolfina Charlotta Berndes. D. som stud. i Rogslösa prgd 1847 19io.

5719. Adolf Johan Herman Phalén. F. i Misterhult 1824 16/?; frldr Lars Herman P., kyrkoherde [4571], o. Sofia Hellenstjerna. Afl. ej stud.-ex. Emigr. till Nord-Amerika 54. D. 1866.

5720. Johan Axel Åstrand. F. i Sund 1828 *%; frldr Carl Johan Å., öfverjägmästare [4 37 3], o. Katarina Margareta Lilliehöök. Stud.-ex. 47; prl.-ex. 49; kameralex. 50; hofr.-ex. 52; elev vid Skogsinstit. 59; utex. 61. E. o. notarie i Svea hofr. 53; v. häradshöfding 58; v. auditör i Andra lifgr.-reg. 59; afsk. Godsegare o. landtbrukare å Graby i Sund 62 samt egare af Tomta o. Lilläng där. Riksdagsman i Andra kammaren för Kinda o. Ydre

67—75; kommunalman. D. i Linköping 1884 17s.

Å. var onekligen inom sin ort den främsta mannen, ty knappast ett enda företag af allmännyttig art torde kunna nämnas, där ej han framstod bland de i frigaste förkämparne, och i synnerhet var han för Ydre ej blott befolkningens värdige representant vid snart sagdt alla offentliga uppdrag utan äfven dess rådgifvare och lärare, man skulle kunna säga uppfostrare. Han stiftade häradets sparbank, var ordförande i dess hushållningsgille o. s. v.; inlade stora förtjänster om kommunikationerna i denna landsort och sk3'dde härvid ingalunda personliga uppoffringar. Var ock en af de mest verksamme ledamöterna i kommittén för ordnande af skogsväsendet i Norrland. Med framgång egnade han sig åt landtbruket, och hans gårdar ansågos som mönsterskolor för ett rationelt jordbruk. Så väl för sin mångsidiga och oegenyttiga verksamhet som ock genom sitt öppna, glada och flärdfria väsen tillvann sig Å. ett odeladt förtroende och en stor vänkrets.

Gift 63 m. Anna Matilda Charlotta Hellström, f. 43. — Barn: Carl Gustaf Axel f. 64, löjtnant; Johan Adolf, f. 67, e. o. hofr.-notarie [7054].

- 506 —