Sida:Östgötars minne.djvu/572

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
5861—5867
1852.

5861. Carl Robert Stellan Mörner, grefve. F. i Nykil 1833 1211; frldr Knut Stellan M., major, o. Ulrika Kristina Margareta Montgomery. Fil. kand. 57; kameralex. 59; fil. doktor 60. Aktuarie i Statist. centralbyrån 61; sekreterare 67; afsk. 70. Notarie vid Vet.-akad. 65; afsk. 68; redaktör af Statskalendern 67; afsk. 68. Godsegare å Hofsta o. Mariebärg, Söderm. län, 68. D. å Hofsta 1875 203.

Gift 61 m. Sara Lovisa Ulrika Fries, f. 36. — Barn: Knut Elias, f. 62, d. 66; Carl Tore, f. 64, e. o. professor; Robert Fredrik, f. 66, löjtn; Gertrud Hilda Kristina, f. 68, g. m. Johan Daniel Viotti, rektor; Maria Elisabet, f. 69, g. m. Carl Otto August v. Sydov, kapten; Sara Tyra Margareta, f. 70, g. m. Ernst Maximilian Hermelin, frih., godsegare; Anna Ulrika, f. 73, g. m. Sam Eyde, norsk kapten.

5862. Rudolf Emil Eckerström. F. i Eksjö 1834 211; frldr Claës Emil E., häradshöfding, o. Maria Charlotta Moberg. Prl.-ex. 54; kameralex. 54; hofr.-ex. 56. V. hhöfd. 60; aman. i Landtmät.-styrelsen 66; tillika sekreterare i Sthlms handels- o. sjöfartsnämnd 66; sekreterare i Gen.-tullstyrelsen 75; exped.-chef i Sjöförsv.-dep. 82–95; utn. byråchef i Gen.-tullstyrelsen 84; häradshöfding i Södra Roslags doms., Sthlms län, 95. Bosatt i Sthlm.

Gift 70 m. Ida Vilhelmina Blomqvist, f. 43. — Barn: Clas Rudolf Vilhelm, f. 71, jur. stud.; Torsten Emil, f. 73, bryggmästare; Nils Johan Carl, f. 76, löjtn.; Ellen Charlotta Vilhelmina, f. 78; Ivan Jakob Birger Adolf Artur Emil, f. 79, jur. stud.; Ida Emilia Maria, f. 80, g. m. Gustaf Adam Peterson, löjtn.; Emma Elisabet, f. 84; Clas Emil Vilhelm, f. 89.

5863. Anders Hampus Rikard Ossian Vesteriing. F. i Horn 1834 209; frldr Johan Peter V., kapten [4692], o. Katarina Henrietta Flodman. Med.-fil. ex. 55; stud. i Lund 58. Emigr. till Nord-Amerika 63; militärläkare under slafkriget; hospitalsläkare i Raleigh, Nord-Carolina (67). D. i Chicago 1881 199.

5864. Johan Jakob Vesterståhl. F. i Västervik 1834 276; frldr Johan Peter V., handskmakare, o. Anna Lovisa Lindgren. Kameralex. 55. Telegrafassistent i Sthlm 56; kommissarie i Neder-Kalix 57; assistent i Örebro 58; telegrafkommissarie i Karlstad 62. D. där 1869 234. — Ogift.

V. donerade till Västerviks stad en fond till uppfostringsbidrag för fattiga barn.

5865. Johan Magnus Fredrik Ullman. F. i Skeninge 1832 98; frldr Anders Magnus U., stadsfiskal, o. Amalia Charlotta Söderström. Teor. o. prakt. teol. ex. 55; prv. 55. Kommin. i Örtomta 58, i Rök o. Heda 64; kyrkoherde där 76. D. 1893 1212.

»U. var en i många hänseenden mycket väl utrustad prästman.» Var humoristiskt anlagd och hade goda umgängesgåfvor samt förvärfvade sig en stor vänkrets. Sbg.

Gift 59 m. Gunilla Katarina Lundberg, f. 36. — Barn: Johan Magnus Emanuel, f. 60, d. 61; Gustaf Simeon, f. 61, d. 65; Fredrik Teodor, f. 63, skogstjänsteman; Johan Simeon, f. 65, d. 66; Gunilla Amalia, f. 67, g. m. Karl Aron Valfrid Karlsson, kommin. [7088]; Jane Vendla Katarina, f. 69, g. m. Filip Bernhard Charleville, cigarrhandlare; Signe Maria Helena, f. 70; Erika Oktavia Cecilia, f. 73; Elvira Sernborg Augusta, f. 75.

5866. Per Christofer Lindmark. F. i Vallerstad 1833 153; frldr Gustaf Fredrik L., prost [4269], o. Sigrid Andrietta Norberg. Kameralex. 62. Kassör vid Järnvägsbvggn.-staten 64; tf. 81, ord. landträntmästare i Gefleb län 83; afsk. 99.

5867. Carl Axel Lyberg. F. i Eksjö 1832 62; frldr Gustaf Israël L., guldsmed, o. Magdalena Sofia Vernström. Kameralex. 64. Kanslist hos Sthlms stadsfullmäktige samt i deras beredn.-utskott 67; afsk. 92. Registrator i Riksdagens statsutskott 73—84; kanslibitr. vid statsrevisionen 80—84. D. i Sthlm 1894 256. — Ogift.

L. var en ovanligt sympatisk och vänsäll man; varmhjärtad och flärdfri samt mycket försynt i sitt uppträdande. Under de sista åren fördystrades han lif af sjuklighet.


— 530 —