Sida:Östgötars minne.djvu/580

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
5915—5919
1854.

5915. Anders August Eugene Flodman. F. i Norrköping 1835 37; frldr Anders Fredrik F., läkare, tit. professor, o. Kristina Sofia Uhrberg. Kameralex. 61; fil. stud. 63—65. E. o. kammarskrifvare i Sundhetskolleg. m. fl. verk 61—63. Tidningsman; medarb. i »Svenska tidningen» 58—59, i »Nya Dagl. Allehanda» 59-63, i »Ny Illustrerad tidning» fr. 65; redaktör o. utgifvare af »Eskilstuna tidning» 67—72; tillika boktryckare i Eskilstuna 67—69; medarb. i »Aftonbladet» fr. 72. Vitter författare. D. i Sthlm 1884 214. — Ogift.

Utom sin mångåriga verksamhet i Aftonbladet, där han hufvudsakligen uppträdde som litteratur- och teaterkritiker, egnade F. ett ärligt och sträfsamt arbete åt flere andra tidningar och tidskrifter. Under märket Anders R—n utgaf han novellsamlingen »Blad ur min praktik,» romanen »En själfständig man» m. m. samt »Kritiska studier.» Han hade sin världsåskådning och sin ästetik en gång för alla stadfästa efter det klassiska skönhetsidealets mönster och var i sina åsikter orubblig. En ärans man med ett godt och vänligt sinnelag; varmhjärtad, pålitlig och trofast.

5916. Carl Johan Petersson. F. i Norrköping 1828 311; frldr Sven P., klädesväfvare, o. Maria Rebecka Jonsson. Teor. o. prakt. teol. ex. 56; prv. 56. Hosp.-präd. i Sthlm 62; andre kommin. i S:t Olai förs. i Norrköping 62; förste kommin. 69; kyrkoherde i Klockrike med Brunneby 84. D. i Linköping 1900 125.

Gift 64 m. Beata Charlotta Elisabet von Feilitzen, f. 36. — Barn: Karl Gottfrid Stålberg, f. 66, läkare [7021]; Sven Olof Stålberg, f. 68. ingeniör.

5917. Carl Gabriel Viktor Norrman. F. i Söderköping 1834 1911; frldr Johan Fredrik N., apotekare, o. Sofia Vilhelmina Lindahl. Stud.-ex. 53. Underlöjtn. vid Ingeniörkåren, sed. Fortifikationen, 56; löjtn. 62; kapten 68; major 81; fortifik.-befälhafvare å Karlsborg 81—91; öfv.-löjtn. i armén 89, vid reg. 90; öfverste 91; chef för fortifik.-stabens hufvudstation 91; öfverste i reserven 97, i armén 99. Lärare vid Sjökrigsskolan 72—81. Verkst. direktör i Sthlm-Rimbo järnv.-bolag 95—97; direktör för Göta kanalbolags västgötalinie fr. 85. Husegare i Sthlm o. bosatt där.

Gift 62 m. Paulina Amalia Luthander, f. 41. — Barn: Carl Viktor, f. 64. kapten; Johan Ivar, f. 65, kapten; Sigrid Amalia, f. 66, g. m. Axel Fredrik Norrman, löjtn. o. bevakn.-befälhafvare; Gerda Paulina, f. 67, g. m. Bo Pontus Torvald Lindberg, kapten; Viktor Emanuel, f. 69, d. 69; Helge Paul, f. 70, tandläkare; Viktor Hjalmar, f. 76, underlöjtn.

5918. Bror August Denis Hård af Segerstad. F. i Värmdö, Sthlms län, 1834 1712; frldr August Leopold H. af S., fäng.-direktör i Norrköping, o. Agnes Elisabet Brummer. Prl.-ex. 56; hofr.-ex. 58; kameralex. 58. V. hhöfd. 61; v. auditör i Svea lifgarde 62; auditör i reg. 69—92. Sekreterare vid Drottningens hospital 62. Tf. ombudsman i Fångv.-styrelsen 65—70. Brottm.-notarie vid Sthlms rådsturätt 72; stadsnotarie 81; rådman i Sthlm 84. Tf. krigsfiskal i Krigshofr. 74-81. Kommunalman. D. å Nämdö, Sthlms län, 1900 196.

I Stockholms rådsturätt var H. på sin tid kanske den populäraste ledamoten. Hans lugna, klara, snabba uppfattning, hans varmhjärtade humanitet och helgjutna karaktär förskaffade honom en sällsynt auktoritet, där han satt, prydlig med sitt hvita hår och skägg, i domstolen. Han åtnjöt särdeles stort förtroende; erhöll en mängd kommunala uppdrag samt utöfvade som privatjurist en vidsträckt verksamhet, därvid han särskildt tillhandagick vid flertalet processer rörande stadsjordarna. Som enskild person utmärkte han sig för välvilja och hjälpsamhet; fryntlig, godmodig och begåfvad med talang som visdiktare, var han i umgängeslifvet högt skattad.

Gift 69 m. Johanna Sjöberg, f. 48. — Barn: Agnes Helmi Maria, f. 70, gravös; Sigrid Elisabet Johanna, f. 71, trädgårdsmästarinna; Kerstin Augusta Sofia, f 73, fil. kand.

5919. Lars Fredrik Sandin. F. i Linköping 1835 207; frldr Lars S., possessionat, o. Maria Sofia Lundqvist. Kameralex. 55; prl.-ex. 58; hofr.-ex.

— 538 —