Sida:Östgötars minne.djvu/620

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


6186 — 6191

1863.

6186. Ernst August Robert Bergvall. F. i Norrköping 1843 ui*; frldr Fredrik Anton B., klädesfabrikör, o. Elisabet Johanna Lindstedt. Prl.-ex. 64: hofr.-ex. 68. V. hhöfd. 73; häradshöfding i Ångermanlands mellersta doms. 1)4; bosatt i Sollefteå. D. där 1901 */h>.

B. hade ett ganska egendomligt skaplynne. hvars yttringar mången gång föreföllo i hög grad bisarra. I ekonomiskt hånseende mycket väl lottad, kunde han på ett lysande sätt tillfredsställa sin smak för bekvämlighet och lifvets håfvor, hvaraf han välvilligt äfven delade med sig åt andra.

Gift 85 m. Oskara Emilia Elisabet Ericsson, f. 63. — Barn: Elis Anton Leonard, f. 85 ; Maud Julia, f. 90.

1863.

6187. Erik Gottfrid Hallgren. F. i Norrköping 1843 27o; frldr Johan Gustaf H., bankkassör, o. Anna Fredrika Zetterstrand. Privatlärare 65—73. Anst. vid Statens järnv.-trafik 73; stationsinspektor i Ludvika vid Frövi—Ludvika järnväg 76. Tidningsman; medarbetare i »Post- o. Inrikes Tidningar79; red. och utg. af »Örebro Tidning» 81—83; medarb. i »Nya Dagligt Allehanda-> 84 o. red.-sekreterare där 85; kontorschef, tit. kamrer, å samma tidnings räkenskapsbyrå 93—99; anst. i tidskr. »Varia» o. »Tidn. för Idrott» fr. 91).

Gift 81 m. Rosalia Cecilia Tinggren, f. 52.

6188. Carl Johan Borg. F. i Hjorted 1841 2io; frldr Carl Magnus B., skogvaktare, o. Eva Elisabet Norrman. Stud.-ex. 61; med.-fil. ex. 65; med. kand. 68; med. lic. i Sthlm 72. Distr.-läkare i Ljusne, Gefleb. län, 76; praktis. läkare i Sthlm 77; distriktsläkare å Kungsholmen fr. 77.

Gift 1) 79 m. Henriette Marie Lyon, f. 41, d. 80; 2) 1901 m. Maria Medberg. f. 61, i hennes 2:a g.

6189. Otto Robert Tillberg. F. i Tuna 1843 85s; frldr Johan T., bruksegare, o. Maria Margareta Svensson. Elev vid Alnarps landtbr.-institut 64; utex. 66. Bitr., sed. disponent å Storebro bruk i Vimmerby landsförs. 67— 72; tit. brukspatron; godsegare o. landtbrukare å Totebo i Hjorted 74. Kommunalman.

Gift 76 m. Ida Elise Ekman, f. 55. — Barn: John Axel, f. 76; Erik Vilhelm, f 78, civilingeniör; Frans Henrik, f. 79, underlöjtn. [73971; Karin Kerstin Elisabet, f. 80; Ebba Maria, f. 82; Ida Helena, f. 83; Kerstin Matilda, f. 85; Elsa, f. 88.

6190. Carl Axel Emil Landquist. F. i Dagsbärg 1843 16s; frldr Justus L., arrendator, o. Johanna Petersson. Stud.-ex. 62; fil. kand. 69; fil. doktor 72; teol. kand. 75; prv. till Linköpings stift 76; teol. doktor 93. Hosp.-präd. i Vadstena 78; kyrkoherde i Katarina förs. i Sthlm 79. Inspektor för Sthlms folksk.-semin. 81; ordf. i Direktionen för prästerskapets enke- o. pupillkassa 86 samt i Sthlms folksk.-öfverstyrelse.

Gift 79 m. Maria Augusta Unér, f. 53. — Barn*. Hanna, f. 80; John, f. 81. fd. stud.; Ellen Maria, f. 83; Sits Henrik, f. 85; David, f. 90, d. 94; Axel Daniel, f. 91.

6191. Georg Hugo Peterson. F. i Ödeshög 1848 74; frldr Johan P., handlande, o. Johanna Nilsson Handelsman Johanna,» L 07, d. 99). Kameralex. 64; Til. kand. 73. Lärov.-adjunkt i Jönköping 77. 1). i Linköping 1886 1. - Ogift.

P. hade ett godt och redigt hufvud. men ännu båttre minne. Aflade studentexamen innan han fylt 15 år, fick året därefter åldersdispens för att kunna taga kameralexamen och var då ännu en liten späd yngling, ehuru han som student ansåg sig vara eu stor karl med cn sådans rättigheter och olater. Han proponerade brorskål med något efterblifne studenter, som voro dubbelt så gamla som han själf, rökte långpipa dagen i ända, drack toddv och anförde torggruff.» Blef med åren mera stadgad; var en god kamrat och