Sida:Östgötars minne.djvu/642

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


6352 — 6360 1867.

71. V. hhöfd. 73; fiskal i Göta hofr. 80; assessor dår 84, i Svea hofr. 96;

hofråttsråd 96; jnstitieråd 98. Egare af villa vid Arkösund i Jonsbärg 99.

Gift 90 m. Agnes Matilda Schmidt, f. 67.

6352 Adolf Fredrik Lindstedt. F. i Motala 1847 %; frldr Gustaf L., handlande, o. Matilda L. Arvidson. Med.-fd. ex. 71; med. kand. i Sthlm 78; med. lic. 83. Distr.-, sed. e. prov.-läkare i Löfsta, Upps. län, 83; provinsialläkare i östhammar 93, i Engelholm 1900.

Gift 84 ni. Sopa Kristina Engström, f. 56. — Barn: Sigrid Matilda, f. 85; Gustaf Adolf f. 86.

6 35 3. Johan Peter André. F. i Marbäck 1839 3%; frldr Anders Pettersson, arrendator, o. Kristina Margareta Sandberg. Teol. stud. till 73. Bitr. små skollärare i Marbäck någon tid fr. 74. Bosatt, sjuklig, i Lilla Högaskog i Marbäck.

63 54. Johan Alfred Fagerholm. F. i Vimmerby 1848 us; frldr Per Johan F., garfvare, o. Anna Lovisa Svensson. Fil. kand. 73; fd. doktor 75. Hufvudlärare vid Sthlms Ateneum 75—78; lektor i Visby 79.

6 355. Claes August Linderfelt Lindqvist]. F. i Norrköping 1847 21 fa: frldr C. August Lindqvist, snickare, o. Anna Kristina Nilsdotter. Emigr. till Nord-Amerika på 70-talet; professor vid Milwaukee College, Wisc.; bibliotekarie vid stadsbiblioteket där 80—92; sed. bosatt i Paris. — Gift.

6356. Jakob Pontus Törnqvisl F. i Linköping 1847 ll8; frldr Jakob T., sergeant, o. Maria Sofia Pettersson. Mog.-ex. 66. E. o. landskontorist i österg. län 72—73; e. o. kontorsskrifvare vid postverket 73; postexpeditör i Härnösand 80, i Falun 80.

Gift 85 m. Josef a Kristina Teresia Ekroth, f. 42.

635 7. Anders Reinhold Alvin. F. i Allhelgona 1847 Vis; frldr Anders Peter Petersson, godsegare o. landtbrukare, o. Kristina Catarina Carlson. Fil. kand. 72; stud. i Lund 74; fil. doktor 74; teol. disp. prof i Upps. 85; prv. 85. Lärov.-adjunkt i Linköping 78; kyrkoherde i Hägerstad o. Oppeby 91.

Gift 79 m. Rosa Oskara Santesson, f. 52. — Barn: Frans Gustaf Anders, f. 80, d. 80; Agnes Katarina, f. 81; Ragnar Oskar Reinhold, f. 83, fil. stud. |se Bil.]; Gustaf Karl Adolf f. 85; Anna Andrea Elisabet, f. 95.

6 358. Gustaf Valdemar Karlson. F. i Ekebyborna 1846 ,32; frldr Carl Gustaf Nilsson, landtbrukare, o. Katarina Elisabet Eriksson. Fil. kand. 73. Lärov.-kollega i Vadstena 76.

Gift 78 m. Hilma Charlotta Andersson, f. 54. — Barn: Sven Olof Vadsten. f. 81, stud.

6 3 59. Lars Maurits Vikblad. F. i Skeninge 1847 8s; frldr Lars Johan V., fattigv.-syssloman, o. Sofia Gustava Friberg. Mog.-ex. 66; fil. stud. tiil 70. Elev vid Statens järnv.-trafik 73; stat.-skrifvare 75; stationsinspektor vid Sthlin -Västerås-Bärgslagens järnväg i Spånga 76, i Bro 83. D. i Linköping 1886 Vi. - Ogift.

V. hade ett godt umgängessätt och var en omtyckt kamrat. En högväxt, ståtlig man af ett fördelaktigt utseende; därför ock nationens fanbärare. Afled vid besök hos anhöriga.

6360. Gustaf Vilhelm Dahlström. F. i Västervik 1844 7t; frldr Johan Fredrik D., skräddarmästare, o. Anna Margareta Fröberg. Stud. endast 67. ht. Telegr.-assistent i Sundsvall 74, i Göteborg 85; afsk. 86; åter telegr.-assi- stent i Sundsvall 91; telegr.-kommissarie i Skellefteå 92; telegrafdirektör

- 600 --