Sida:Östgötars minne.djvu/644

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


6368 — 6374 1868.

6368. Fredrik Hammarsten. F. i Norrköping 1846 16g; frldr Per Vilhelm H., syssloman, o. Fredrika Ulrika Palm. Mog.-ex. 66; teol.-fil. ex. 69; teor. o. prakt. teol. ex. 71; prv. 72. Kommin. i Hannas 75, i Hedvigs förs. i Norrköping 83; kyrkoherde i örtomta 91, i Solna, Upps. stift, 96; tillika slottsprädikant vid Ulriksdal o. slottspastor å Karlbärg 96; kontr.-prost 98; afsk. 98; tjg. e. o. hofprädikant 98; pastor vid Blasieholmskvrkan i Sthlm 99. Författare af andaktsböcker. •

Gift 79 m. Elin Augusta Emanuelsson, f. 35. — Barn: Elsa, f. 80; Signe, f. 82; Torsten, f. 84; Olof Daniel f. 86; Ejnar, f. 89; Rut, f. 92, d. 93; Harald, f. 97.

6369. Carl Gustaf Vessén. F. i Örtomta 1846 "/d; frldr Isak V., landtbrukare, o. Katarina Margareta Våhlander. Mog.-ex. 67; teor. o. prakt. teol. ex. 69; prv. 70. Kommin. i Ukna 76, i Linderås 79; kyrkoherde i Högbv o. Hogstad 91.

Gift 86 m. Lydia Dorotea Matilda Sehmann, f. 60. — Barn: Elias Gustaf Adolf, f. 89; Rut Elisabet Lydia Emilia, f. 90; Natanael David Teodor, f 92; Teofilus Ludvig Emanuel, f. 95; Daniel Golthold Johannes, f. 96; Efraim Gottlieb Samuel, f. 99.

6 3 70. Gustaf Ribbing. F. i Sthlm 1849 177; frldr Gustaf Edvard R., kammarherre o. exped.-sekreterare, o. Hedvig Maria Ribbing. Jur.-fil. ex. 70; jur. kand. 76. V. hhöfd. 78; sekreterare i Riksdagens bevilln.-utskott 81—82; fiskal i Svea hofr. 86; assessor 89; hofråttsråd 98; häradshöfding i Upps. läns norra doms. 1900. Just.-omhudsmanssuppl. 97; justitieombudsman 97—98. Husegare i Sthlm; egare af Pettersbärg ä Vaxön, Sthlms lån: delegare i östra Glimminge, Krist. län. Kommunalman. Bosatt i Uppsala.

Gift 83 m. Karolina Sofia Meyer. f. 57. — Barn: Brita, f. 86. d. 92; Anna Elisabet, f. 87; Amalia. f. 89; Beata Matilda, f. 91, d 95; Ulla, f. 93; Bengt, f. 95; Fredrik. f. 96; Erik, f. 97.

63 71. Christian Fredrik Lindblom. F. i Flisby 1839 15n; frldr Samuel L., trumpetare o. hemmansegare, o. Anna Kristina Persdotter. Teor. o. prakt, teol. ex. 70; prv. 70. Kommin. i Hägerstad o. Oppeby 71; kyrkoherde i Askeby 86; kontr.-prost 98.

Gift 71 m. Anna Emilia Sehmann, f. 43. — Barn: Ester Anna Maria, f. 72, sjuksköterska, d. 1900; Josef Adolf Fredrik, f. 73, d. 86; Naémi Augusta, f. 75, g. m. Carl Veman, landtbr.; David Teodor, f. 76, med. stud. [7311]; Elisabet Dorotea, f. 78, Salome Emilia, f. 80; Kristian Johannes, f. 82, fil. stud. [7442]; Samuel Teofil f. 84; Hanna Adéle, f. 86; Andreas Adolf Fredrik, f. 89.

6372. Johannes Neander [Andersson]. F. i Vanga 1846 lfi/io; frldr Anders Fredrik Nilsson, landtbrukare, o. Johanna Larsdotter. Hl. kand. 73; teor. o. prakt, teol ex. 76; prv. 76. Präd. vid Akad. sjukh. f Upps. 73—74; föreståndare för Johannelunds missionsinstitut 76 samt red. af Ev. fosterlandsstiftelsens missionstidning 80—88; kyrkoherde i Risinge 86; kontr.-prost 91. I). 1895

Allvarlig, nitisk och duglig i sitt kall, hade han redan efter några få års tjänstgöring inom stiftet vunnit stort anseende. Författare af flere värdefulla missions- och uppbyggelseskrifter.

Gift 76 m. Johanna Maria Edman, f. 52. — Barn: Anna Maria, f. 77: Ester Alfrida Elisabet, f. 79. d. 94; Johannes Satanaél, f. 81, fotograf.

637 3. Axel Magnus Vallström. F. i Norrköping 1850 "/i; frldr Johan Magnus V., kyrkoherde [52 12;, o. Margareta Karolina Hanner. Fil. kand. 72: fil. doktor 75. Lärare vid Fjellstedtska skolan i Uppsala 74—75; lårov.-kollega i Sundsvall 76; lärov.-adjunkt i Örebro 78.

Gift 94 m. Josefina Albertina Carlsson, f. 59.

6 37 4. Erik Rudolf Ygberg. F. i Linköping 1848 *%; frldr Erik Johan Vilhelm Y kronofogde, o. Maria Didrika Salander. Med.-fil. ex. 70; med.

— 602 —t