Sida:Östgötars minne.djvu/657

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


6466 — 6471

rums o. Tofverums bruk i Hallingebärg o. Locknevi samt i Nygård i Lofta; egare af Marieholm i Västra Ed; disponent å Tofverum 77. Kommunalman. 1). å Marieholm 1897 6i*. - Ogift.

1871.

646 6. Axel Albert von Stapelmohr. F. i Östra Skrukebv 1844 1S/ io; frldr Mårten Henrik v. S., landtbrukare, o. Augusta Vilhelmina Törner. Apot.-elev i Norrköping 58; farm.-stud.-ex. 62; elev vid Farm. instit. 66; provisors- o. apot.-ex. 67. — Mog.-ex. 70; med.-fil. ex. 71; med. kand. 74; med. lic. 78. Underläkare vid Sthlms stads o. läns kurhus 78; lasar.-Iäkare i Oskarshamn 79; andre bat.-läkare vid Kalmar reg. 83; läkare vid Göteborgs kurhus 83; tillika badintendent vid Sårö, Hall. län, 86—87; provinsialläkare i Mora, Kopparb. län, 87, i Uppsala 94; tillika förste prov.-läkare i Upps. lån 94. Egare af Oskarshamns tändsticksfabrik 87 —97, mekan. snickerifabriken dår 88—97, Mora läkaregård 90—94.

Gift 82 m. Anna Cecilia Petersson-Erland, f. 63. — Barn: Karin Maria, f. 83,

d. 83; Sten Gunnar Axelsson, f. 84, med. stud. [se Bil.].

646 7. Johan Alfred Lundborg. F. i Styrestad 1847 ua; frldr Magnus Månsson, hemmansegare, o. Maria Charlotta Andersdotter. Mog.-ex. 69; fil. kand. 77. Lärov.-kollega i Eksjö 84.

6468. Ern8t Johan Holmberg. F. i Uppsala 1849 frldr Johan Gustaf IL, rådman, o. Kristina Charlotta Karolina Löfling. Mog.-ex. 68; fil. kand. 73; fd. doktor 75; teol. kand. 78; prv. till Upps. stift 78; teol. doktor 97. Lärare vid Johannelunds missionsinstitut 74—76; lektor i Örebro 78; kyrkoh. i Tierp, Upps. stift, 83; komminister i Storkyrkoförs. i Sthlm 90; tjg.

e. o. hofprädikant 93. Författare i teol. o. andra ämnen. Husegare i Sthlm 1900.

Gift 80 m. Ellen Matilda Chöler, f. 55. — Barn . Ellen Maria, f. 81; Ernst Karl Gustaff. 83; Eleonora Charlotta Elisabet, f. 85.

6 46 9. Gustaf Emil Vilhelm Rundgren, f. i Gärdserum 1848 ls/«; frldr Carl Gustaf R., trädgårdsmästare, o. Vilhelmina Elisabet Kjellertz. Mog.-ex. 67; fil. kand. 86. Informator å Grensholmen 67—71, sed. å flere ställen under 70- o. 80-ta len; lärare vid Dalarnes folkhögskola 86; föreståndare för Sthlms stads uppfostr.-anstalt för gossar 91, då i Sthlm, sed. förflyttad till egendomen Skrubba i Brännkyrka s;n, Sthlms län, 96.

Gift 88 m. Anna Persson, f. 64. — Barn; Marit Vilhelmina, f. 90; Erik Gustaf f. 91.

64 70. Jonas Peter Blomqvist. F. i Häsleby 1841 "/io; frldr Erik Johan

Jonsson, arrendator, o. Anna Katarina Eriksdotter. Mog.-ex. (58; teor. o.

prakt. teol. ex. 72; prv. 72. Kommin. i Gladhammar o. Västerrum 74, i Loftaham mar 77; kyrkoherde dår 87.

Gift 79 m. Gustava Charlotta Janzon, f. 52. — Barn; Anna Gustava Hildegard, f. 80; Josef Paul Set, f. 89.

647 1. Johan Peter Linde. F. i Häslebv 1847 fridr Johan Larsson,

arbetare, o Maja Stina Persdolter. Mog.-ex. 68; teor. teol. ex. 75; prakt.

leol. ex. 76; prv. till Härnösands stift 78. Fångpräd. i Sundsvall 78-84 o.

Iasar etts präd. 82 - 84; kommin. i Hemsö 79 (tilltr. ej); s. m. adj. i Linköpings

stift 84; kyrkoherde i Krokek 85.

Gift 82 m. Lovisa Fredrika Bernhardina Vinberg, f. 54. — Barn: Vera Maria Lovisa, f. 86; Fe be Hedvig Sofia. f. 94, d. 96; Per Johan Ebbe Fredrik, f. 97.

- 615 --