Sida:Östgötars minne.djvu/660

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


6488 — 6494 1871.

6488. Ander8 Johan Gylling. F. i östra Husby 1848 16A; frldr Anders Jonsson, hemmansegare, o. Maria Helena Jonsdotter. Mog.-ex. 70; fil. stud. till 84. Litteratör i Sthlm 84. Lårare vid Betelseminariet dår 90, vid Lübecks stads handelsinstitut 91; tillika bitr. folksk.-lärare i Lübeck. D. där 1893 24i2. — OgiH.

G. egnade sig med förkärlek åt filologien, sårskildt nordisk språkforskning, däri han var rätt hemmastadd, hvilket gjorde, att han en tid var aoståld som biträde vid förberedelserna till Svenska akademiens stora ordboksarbete. Väckte under studietiden genom' sina stundom genialiska, men ej sällan bisarra idéer åtskilligt uppseende; namnes träffande som »en modern Rudbeck.» Förde under de första åren i Stockholm en bekymmersam tillvaro, mången natt promenerande af och an på gatorna i saknad af husrum och det allra nödvändigaste. Bland hans uppgifter som biträdande folkskollärare i Lübeck ingick att lära plattysktalande barn att tala högtyska.»

6489. Sigfrid Israel Lindhagen. F. i Klockrike 1852 24i; frldr Fredrik Israel L., kyrkoherde [5 3 8 8], o. Beata Agnes Teresia Bloni. Fil. stud. till 72. Handelskontorist i Sthlm 73—75; emigr. till Nord-Amerika 75; redaktör af »Svenska posten» i Brooklyn 82; kontorist där 90; biljettkontorsförestandare i Chicago; agent för land- o. immigrantfirman Jernberg & Rvlander i Kansas city, Mo., 93; handelskontorist i Chicago.

Gift 82 m. Augusta Zettervall. — Barn: ett. d.

6490. Karl Kon8tan8 Vesterström. F. i Hvena 1851 flfi; frldr Carl Magnus V., godsegare, o. Anna Sofia Erikson. Fil. stud. till 76. Landtbr.- bitr. å Heby, Söderm. län; landtbrukare; arrendator af Edesta, Sthlms lån, 84—87, af Öfver-Jårfva med underlydande, samma lån, fr. 86; innehafvare af >Öfver-Järfvas mjölkhandel» i Sthlm fr. 86. Kommunalman.

Gift 85 m. Emilia Charlotta Norman, f 67. — Barn: Ingeborg Anna Emilia, f. 86, d. 87; Karl Gunnar Ludoig, f. 87; Karl Harald August, f. 88; Karl Konstans Emanuel, f. 89, d. 90; Ingeborg Maria Elisabet, f. 91: Karl Gustaf Adolf, f. 95.

6491. Bengt Helmer [Andersson]. F. i Vanga 1849 2ia; frldr Anders Jonsson, landtbrukare, o. Marta Larsdotter. Fil. stud. till 83. E. o. kammarskrifvare i öfverstålh.-ämb. för uppbördsärenden i Sthlm 84; tf. kammarskrifvare fr. 02; tillika revisor vid Sthlms stads brandstodsbolag till försäkr. af lösegendom 98.

6492. Nikolaus Leonard Andersson, f. i Asby 1847 6/*; frldr Anders Jonsson, landtbrukare, o. Anna Margareta Larsdotter. Mog.-ex. 70; teor. teol. ex. 73; prakt. teol. ex. 74; prv. 74. Kommin. i Björkebärg o. Ledbärg 78: kyrkoherde i östra Skrukeby o. Lillkyrka 86.

Gift 75 m. Lovisa Malvina Johansson, f. 47. — Barn: Katarina Anna Lovisa, f. 76; Margareta Maria, f. 78; Ingrid Elisabet, f. 79; Jonas Olof Nikolaus, f. 80, teknolog: Elsa Kristina, f. 82; Hildegard Birgitta, f. 84; Märta Magdalena, f. 86: Ada Sigrid Helena, f. 88; Torsten Ejnar Leonard, f. 90, d. 90.

64 9 3. Gustaf Ludvig Nikolaus Jungstedt. f. i sthlm 1851 2i0; fruir

Johan Nikolaus J., tullkontrollör i Norrköping, o. Matilda Sundius. Jur.-fil. ex. 74; hofr.-ex. 77. V. hhöfd. 80; sekreterare vid Drätselkammaren i Norrköping 81; tillika stadens ombudsman 81; stadsfogde i Norrköping 89.

Gift 87 m. Anna Sofia Nilsson, f. 65, d. 1900. — Barn: Nils Hjalmar, f. 88; Nils Herman Sigurd, f. 89; Karl August Folke. f. 92, d. 95; Elsa Matilda, f. 94; Anna Emilia Matilda, f. 96; Signe Anna Maria, f. 98.

6494. Vilhelm Svartiing. F. i Norrköping 1852 9s; frldr Frans Vilhelm S., landtbrukare, o. Matilda Oktavia Ekermark. Fil. stud. till 73. Elev vid Dramat, teatern i Sthlm 74; skådespelare vid Svenska teatern i Helsingfors 76. Tidningsman; medarb. i »Hufvudstadsbladet» i Helsingfors samt korresp. till svenska tidningar 83; fast medarb. i »Dagens nyheter» o. korresp. till

- 618 --