Sida:Östgötars minne.djvu/762

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

Förkortningarnas betydelse.

A. — Anrep, Svenska adelns ättartaflor och Svenska släktboken.
adj. — adjunkt, adjungerad.
adjut. — adjutant.
adv. — advokat.
afd. — afdelning.
afsk. — afsked.
afvittr. — afvittring.
akad. — akademi, akademisk.
allm. — allmän.
aman. — amanuens.
Anj. — Anjou, Riddare af konung Carl XIII:s orden,
anst. — anstäld.
antikv. — antikvitet, antikvarisk.
apolog. — apologist.
apot. — apotekare.
arrend. — arrendator.
art. — artilleri.
auskult. — auskultant.
bat. — bataljon.
begr. — begrafd.
bibl. — bibliotekarie, bibliotek.
Bil. — Bilagan till detta arbete.
Biogr. lex. — Biografiskt lexikon öfver namnkunnige svenske män och Svenskt biografiskt lexikon, ny följd,
bitr. — biträde, biträdande.
Bj. — Björn, Katalog öfver studerande Östgötar i Uppsala från 1595 (manuskript).
Bl. — Blohm, Biografier öfver de studerande (östgötar) i Uppsala från 1645 till 1738 (manuskript).
Br. — Braad, Ostrogothia literata (manuskript).
Brcm. — Broocman, Beskrifning öfver Östergötland.
brottm. — brottmål.
Bruz. — Bruzelius, Svensk läkarehistoria, läkarematrikel och apotekarehistoria m. fl. arbeten.
C. — Carlsson, Anteckningar om Kristdala socken.
Cav. — Cavallin, Lunds stifts herdaminne.
Colleg. med. — Collegium medicum.
D. (d.) — Död.
dep., depart. — departement,
dim. — dimission.
disp. — disputation, disputerat.
distr. — distrikt.
div. — division.
doms. — domsaga.
E. — Ekstrand, Svenske landtmätare från 1628; särskilda meddelanden.
e. — extra.
eckl. — ecklesiastik.
eg. — egare.
el. — eller.
elem. — elementar.
emigr. — emigrant.
ensk. — enskild.
e. o. — extra ordinarie.
ev. — evangelisk.
ex. — examen, examinerad.
F. (f.) — Född.
F. (i eftermälen) — Frost, meddelanden ur kyrkoarkiv med flere källor.
fad. — fadern.
Falk — Falk, Östgöta i Uppsala studerande nations historia.
Fant — Fant och Låstbom, Uppsala ärkestifts herdaminne.
farm. — farmacie, farmacevtisk.
fattigv. — fattigvård.
Fh. — nationsmedlem, som ämnar aflägga humanistisk-filosofisk kandidat- eller licentiatexamen.
fideik. — fideikommiss.
fil. — filosofie, filosofisk.
filol. — filologie, filologisk.
Fj. — nationsmedlem, som ämnar aflägga juridisk-filosofisk eller präliminärexamen.
fl. — flere.
Fm. — nationsmedlem, som ämnar aflägga medicinsk-filosofisk examen.
Fn. — nationsmedlem, som ämnar aflägga matematisk-naturvetenskaplig filosofisk kandidat- eller licentiatexamen.
folksk. — folkskola,
fortif. — fortifikation.
fr. — från.
frldr — föräldrar.
Ft. — nationsmedlem, som ämnar aflägga teologisk-filosofisk examen.
fullm. — fullmäktig.
fys. — fysisk.
fältj. — fältjägare.
fäng. — fängelse.
förbered. — förberedande.
förest. — föreståndare.
förf. — författare, författning.

— 720 —