Sida:(1737) Nordiska Kämpa Dater.djvu/50

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

36


 • frägd; däribland och Christendomens uråldriga inkomst i Norden, samt Götarnas forna herfärder, warda bewisade och förklarade. Innehållet af denna Skrift, har Professor Kohl i Hamburg inryckt i sina Berichten von gelahrten sachen, detta åhr p. 694.
 • Häfda Skrift, hwarmed Scythæ, och ej Venedæ eller Fenni bewiſas hafwa warit wåra Nordiska urfäder, emot Conring och Leibnitz.
 • Bref om Swea och Göta, hälst Hyarka eller Birka, Lagars början och öden, til den lärda Magistern Herr Joh. Schmidt.
 • Utwalde anmärkningar, til wåra hedna Jordafärder och begrafningar.
 • Påminnelser wid Doct. Val. Ern. Lœschers Litterator Celta.
 • Ryßarnas gamla historia.
 • Uttydning på Finska Tida Stafwen.
 • Scandös Beskrifning.


 • De förnämsta hastfel, förutan dem, som wid wärkets enda äro antekande, böra således rättas.
 • I Företalet, blad. 15. wid slutet, läs, p. 16. eljest widlöft. blad. 14. wid slutet l. han wil dem hafwa. bl. 16. i början l. förutan det des Sagor, ej. bl. 20. rad 7. 8. läs, bemälte Gudinna Goas namn, hafwa dyrkat Jorden.|bl. 27. r. 18. l. Waltar af Wast. rad. 42. warda Skryrmnir nämde.
 • Norriges Upfind. bl. 2. rad. 25. läs, hwarannan, at Norr skulle leta til lands, men Gorr skulle. bl. 14. r. 16. läs, hans son war Heitir, Swade siö Kongs fader. Geitirs söner woro.
 • Fridthjofs S. bl. 25. i början, läs, Östom. bl. 37. r. 22. läs, en sjöjs.
 • Alfs S. bl. 1. r. 18. läs, Röms soneson. bl. 27. r. 10. läs, jorden hniga. bl. 28. r. 24. läs, det ler jag åt. bl. 39. r. 9. läs, sungit har jag här för.
 • Sorles S. bl. 41. r. 28. läs, wände sig.
 • Halfdan Öst. S. bl. 47. r. 36. läs, trälborne pigob.
 • Samsons S. bl. 8. r. 23. läs, för sidobrast, hufwudsmycke. bl. 9. r. 8. läs, blifwande Kongs dottren åter. bl. 10. r. 25. läs, Kona i Samsons fötter bl. 11. r. 4. läs, mantel, hufwudsmycke.
 • Ans S. bl. 35. r. 21. läs, en långt större och äldre.