Sida:Adelig Öfningz Fiortonde Tom.djvu/11

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
6
Trägårdz-Book.


No. 5. Socker-Rötter/ Zucker-Wurzel/ Sisarum, fåås uthi godh swart mylla/ hwilken gräfwes diupt opp/ planteras radewijs/ men de gå fortare genom Rötter/ de läggas således: man tager där till löös Grund och något sandig/ giör 3 Rader uti Sängen/ 4 Tum diup/ och lägger Rötterna där uthi/ een Foot från hwar andra.
Den Wäxten/ som sitter ofwan på Roten/ skärs allenast af/ och den planteras sedan/ hwilken skiuter straxt Rötter; Sielfwa Rooten brukas till Köket/ och då de planteras måste de samma Wåhr 3 eller 3 gånger och mehr wattnas/ då tårt är/ på det de må skuta fina Rötter dess bättre/ de afskurna Rötterna förwarar man i Källaren öfwer Winteren i Sand. Märck/ man skiär intet af Gräset/ som wäxer ofwan på/ ty det skadar Rooten. Men man wrider omkring Stielckarna af Gräset/ så skiuter det intet i Frö.

No. 6. Rüben/ Kerfwel/ När de först spricka uth hafwa de små trinna Rötter/ hwijta in uthi och swarte utan på/ äre goda i Sallat/ heeter på Latin, Myrrhus Cucuria.

No. 7. Rüben/ Rapunkel, Rapunculus Esculentus, rapuntium parvum, Rötterna äro gode och behaglige i Sallat/ är lijtet/ och det minsta slagz Frö.

No. 8. Chichorien eller Chicorium sylvestre, gifwer fina grönaste Bladh till Salat/ Item, gröna Bladen af Cichorium hortense.

No. 9. Rättika/ Rettig/ Raphunus major, såås i aftagande Månad/ Fröt samlas af dem man såår sidst/ och sätter dem sedan i Källaren i Sand och Wåhren uth igen.

No.