Sida:Adelig Öfningz Fiortonde Tom.djvu/33

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

Ändalychten skadat mången godh Trägård. Äple-trän willia hafwa 12 à 15 Alnars Distanz, Päron 10 à 12. Kierßbärs och Plomon tienar bäst att stå för sigh sielfwa/ de kunna sättias 8 à 10 Alnar.

Aldraförst är nu nödigt/ att Huushållaren beflijtar sigh om Trästolar/ den ena såår han uthi/ den andra planterar han uthi.

Först måste han där till reda wissa Sängar/ doch uthi Lugnet/ och där uthi såå allehanda Kiärnor och Stenar/ lagandes att hwart slagh såås för sigh/ när de opkomma måste the rensas/ och när de opkomma tager man bort de sämsta/ att de icke må för tätt stå/ de må således wäxa fort i 2 Åhr.

Plommon och Körssbärs Trän skiuta af Rötterna Telningar dem kan man optaga och plantera.

Kiärnor och Stenar tager man uhr Fruchten/ att man intet rörer dem medh Knijff eller annat hårdt/ icke heller medh Munnen/ tårckas sedan af medh ett Kläde och förwaras/ Kiärnor såås om Wåhren/ men stenar om Hösten.

Uthi den andra Trästolen planteras nu desse effter handen således: Giör några små Rader där uthi/ och leta uth de bästa Plantorna eller Trän af de andra/ skiär af wäl halfwa Roten/ och sätt dem där uthi så diupt som de stodo i den förra/ och 2 Alnar emellan hwar/ fyller sedan igen Jorden; Wärck/ detta måste alt wara godh Jord/ och skeer sådant om Hösten.

Om Wåhren/ då de begynna att drifwa/ putsar man dem med Fingrarna/ och lemnar allenast ett Öga qwar/ när Wåhr och Sommaren begynner att warda för tårr/ kan man läggia Midtsommarstijden lijtet friskt Gräss enda uth åth Raderna det friska opp dem/ och ruttnar det samma sedan bort/ som i Jorden åter blandas kan.

Om Wåhren och Hösten omgräfwes desse Sängiar men