Sida:Adelig Öfningz Fiortonde Tom.djvu/55

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
50
Trägårdz-Book

intet/ ty det döör bort/ låssnar han intet så skadar flyttningen ey/ emedan det då icke har mycken Safft.

När ett Trä döör uth/ så måste man intet förr än tree Åhr där effter sättia något annat i ställe igen/ ty alt det man sätter i stället innan dhen tijden döör ock uth. Men will man sättia för den Tijden/ så häfwer man all dhen förra Jorden uthur Gropen/ gräfwer henne ett gådt Qwarter större rundt omkring/ och fyller henne igen medh ny frisk Jord/ och wälbrunnen Gödzel.

Pärun-Trä bör hwart 4 eller 5 Åhr betrachtas uppå Röttren/ och åter medh ny godh Jord igen förfriskas.

Om Pärunen blifwa steniga.

Kastar man Jorden ifrån Röttren/ och plåckar wäl uth alla små Stenar som där Finns. Sedan borar man Håhl näst ofwan för Roten i Stammen/ och slår där in igen en Pinna af Eek eller Böök/ eller besprånger Roten med godh Wijn-Dranck.

Kiörssbärss Trät måste intet giödas hwart Åhr/ uthan man harkar Jorden/ och i det ställe skiär man af några Qwistar/ och lägger dem till Rooten/ sedan wattnas Trät flijtigt Sommaren öfwer.

Plomon-Trä will intet hafwa Giödzel/ ty då blir Fruchten mindre/ om han fäller Fruchten förr än hon mognas/ så klyfwer man Roten/ och sätter i Klyfften en Wigg af wilt Pärun-trä.

Dess Qwistar måste om Wåhren tåppas eller ock in på Sommaren/ så skiuta dhe uth friska små Tagger/ som nästa Åhret där effter bära.

At föröka Rosor.

Skiär så många Qwistar af/ som du begiärer uthi Fullmånen i Martio twå eller 3 Leder långa/ lägg dem uthi skuggig Platz/ och öfwertäck dem 3 Finger högt medh godh feet Jord/ rensa