Sida:Adelig Öfningz Fiortonde Tom.djvu/72

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

No. 103. Consolida regalis hortensis, einfacher Ritterspor/ kunna såås på en Säng/ och när dhe blifwa ett Qwarter höga ryckia bårt dhe andra/ att dhe stå lijtet särskillt från hwar andra/ de änkla får man snart Frö af/ men de dubbla mindre/ dem man will hafwa Frö af måste inga Blomster afbrytas/ besynnerlig dhe mellerste/ man tar Fröt i Fullmånad.

No. 104. Convolvuvus cæruleus, Himmel-Blaue eller Spanska Winde.

No. 105. Cyanus hortensis flore simplici, Garten Kornblume.

Cyanus flore pieno odore Zibethi, Bisam-Blume/ äre antingen heel hwijta eller heel Purpur/ alla desse slagz Fröö måste om Wåhren i Fullmånad uthfåås/ när man tager Frööt måste man läggia det särskilt för Färgorna skull.

No. 106. Hyoscyamus luteus Creticus, Bilsenkraut.

No. 107. Linaria Scoparia, Besem-Flachs.

No. 108. Lupinus sativus flore albo, weisse Feigbonen.

No. 109. Malva folis Crispis, Pappelkraut/ medh krusota Bladh.

No. 110. Naturtium indicum, Indianisk Krassa/ så detta uthi ett Käril 2 Dagar effter ny/ sätt sedan hoos honom små Käppar/ att han kan winda sigh där om/ wattnat flijtigt/ Frööt måste sielf moget affalla/ och då samblar man det opp.

No. 11. Papaver, desse såås alltij uthi Fullmånad/ och då de opkomma ryckas sombliga bort/ och de intet stå för tätt/ man kan såå