Sida:Antiqvarisk och arkitektonisk resa.djvu/129

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer


6.
Mjölkeröd — Fredrikshall.


Vår resa fortsattes från Mjölkeröd om Skälleröds och Viks gästgifvaregårdar till Skee prestgård. Bördiga dalar och höga berg utmärka dessa trakter, i förening hvarmed barrskog bildar här och der täcka belägenheter.

Nära Skee ligger Vättelanda i en bördig dal. En liten elf med höga, skuggrika bräddar framflyter genom denna dal och utfaller i Strömsvattnet, en närbelägen insjö. Vättelanda har historisk märkvärdighet. Konung Olof Haraldsson, sedan den helige kallad, gaf denna gård tillika med ett guldbeslaget svärd och länsmansnamn åt Brynjolf Ulfalldi, som alltid förblef en trogen vän. Håkan Sigurdsson och Inge i Norge stridde med hvarandra om konungamakten, under hvilken tid den förre vid ett tillfälle uppehöll sig i Viken, den sednare i Opslo. Gregorius Dagsson, som var å Inges sida, anryckte från Konghäll till Sörby, hvarest Håkan vistades. Här voro en större och en mindre byggnad, af hvilka Gregorius satte den förra i brand; men Håkan, som hvilade i den sednare, undkom med betydlig förlust. Efter fiendens aftåg ryckte Håkan mot Vättelanda och antände husen derstädes. Halldor Brynjolfsson, Inges man, hvilken här hvilade, utsprang med många af sin omgifning; men blef