Sida:Antiqvarisk och arkitektonisk resa.djvu/132

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

122

elfva omgifningsstenar, som hålla ifrån 4 fot till 5 fot 6 tum i höjd och ifrån 12 till 16 fot i omkrets, och en midtsten, som har 5 fots höjd, 32 fots omkrets. Denna ganska ansenliga domring visar jemväl, att här varit en vigtig tingsplats. I nejden träffas åtskilliga grafhögar.

Vid Skee prestgård ses många temligen stora grafkullar. I bottnen af en sådan, som höll vidpass 100 steg i rundel och 8 fot i höjd, hittades 1824 under en klumpig häll tvenne lansbeslag, af hvilka det ena höll 1 fot 4 tum i längd, det andra 1 fot 3 tum. Dessa lansbeslag hade långa hölsor och breda blad, det större med afrundade flikar, det mindre med spetsiga hullingar. Ifrågavarande vapen, som voro af jern, hade blifvit af rost så anfrätte att de genom vidröring sönderföllo. En del af skaften, som varit af trä, qvarsatt i hölsorna, men det öfriga deraf var alldeles förmultnadt. Nära intill nämnde fynd stod en större askkruka af bränd lera. Prosten Anton Lidberg, som är en grannsynt fornforskare, har å sitt boställe funnit i närheten af åbyggnaden ner i jorden tvenne qvarnstenar, af hvilka den ena, alldeles genomborrad i midten, höll 1 fot 6+12 tum i tvärmått, 2 till 3 tum i tjocklek, den andra till hälften genomborrad i midten var lika stor, men något tjockare. Herr Prosten hittade tvenne likdana qvarnstenar å Lilla Jored i Qville socken. Dessa qvarnstenar röja både i anseende till sin vårdslösa tillhuggning och egna beskaffenhet en hög ålder. Det är ganska svårt att säga, huru de blifvit begagnade; såvida det icke får antagas, att man inslagit en trälapp i den genomborrade qvarnstenen och derpå anbragt den halfborrade, till följe hvaraf man måst ofta upplyfta löparen för att utbreda säden å liggaren. Detta tyckes mig vara sannolikast, enär den genomborrade