Sida:Antiqvarisk och arkitektonisk resa.djvu/258

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer


10.
Skara.


Skara domkyrka är liksom Lunds på afstånd vördnadsbjudande. De höga tornen och det ansenliga långhuset och koret utgöra tillsammans en väldig massa af sandstensqvader. På närmare håll finner man snart, att detta jätteverk är en illa medfaren lemning från en konstrikare byggnadstid. Här finnas likvisst så många, så herrliga partier, hvilka ännu icke blifvit genom sednare tiders förfuskningar förstörde, att man kunde veckor, ja månader igenom med nöje och nytta studera desamma. Då man ser denna ofantliga byggnad vara uppförd på en sumpig jordmån, tyckes den sägen ganska sannolik, att hon blifvit på 18000 asppålar uppförd. Men hvar togos medel till detta Herrans hus? En gammal krönika berättar, att hvarje bonde gaf dertill fem penningar, hvilket skulle enligt en beräkning göra 210000 tunnor hafre eller 90000 tunnor korn[1]. Att frivilliga gåfvor icke uteblefvo är helt naturligt; dessutom blef aflat ofelbart såld till betydliga summor för detta heliga ändamål. Det är åtminstone bekant, att Linköpings och Upsala domkyrkor med flere andra fått genom aflatsförsäljning ansenlig byggnadshjelp.

  1. Westergöthlands Historia och beskrifning 1 D. s. 174.