Sida:Anwisning till Tarfwelig Matredning-1818.djvu/151

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
145
Om Palts tillredning.

ugnen att gräddas; och hwar och en person får på en gång sin portion af bröd och sofwel, hwilket smakar ganska wäl, och skulle på annat sätt tilldelad, hwarken wara så godt eller tillräckligt. Detta bröd kan sedan ätas kallt, äfwen kakan uppwärmd, satt på ett halster öfwer glöd.

Att göra Palt.

Allt det som kan wara öfwer då man ko­kat korf, uppblandas med godt dricka, som ic­ke är surt, och tages häraf en tredjedel mot twå delar blod; hälften kan äfwen låta göra sig. Häruti röres sedan så mycket sammanmalet rågmjöl, att paltdegen låter upptaga sig till paltämnen: denna deg arbetas och klappas ganska wäl, att mjölet må swälla. Deruti läggas finskuren röd- och purjo-lök, mejram, swart- och krydd­peppar, finskuren njurtalg, eller ister och salt. Nu har man en gryta på elden med kokande watten, hwaruti något är saltadt, och då det friskt sjuder, iläggas paltarna att koka; waktas likwäl, att icke så många på en gång iläg­gas, att de fastna tillhopa. När de kokat något, upptages en palt, och skäres; är den då torr och pipig, så är den kokad, då den upp­tages och lägges på halm att kallna och förwaras. Detta paltspad förwaras sedan och nyt­tjas till degspad då paltbröd bakas.
Om Brödbakning.

Det förnämsta härwid består uti mjölets

star­ka arbetande både för och efter jästens

Anw. till Tarflig Matredn.de,
K