Sida:Anwisning till Tarfwelig Matredning-1818.djvu/166

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
160
Om Smörs förbättrande.

fint salt lägges sedan öfwer smöret, som antin­gen med låck eller öfwerbundet förwaras i swalt rum eller källare.

Att förbättra Smör.

Man tager det gamla smöret och lägger det i kallt watten, twättar och arbetar det ganska wäl i flera watten; sedan sättes det på sagta eld att långsamt smälta; men alldeles icke frä­sa. Då det är smält, ställes det litet från el­den, att saltet må sjunka; hwarefter man ta­ger ett stop spenwarm mjölk till hwar mark smör. Denna mjölk ljummas något, hwarefter den slås i kärnan; det smälta smöret dithälles sedan warligt, att icke saltet må medföl­ja, hwarefter det raskt kärnas; då söta mjölkens smörämne blandar sig till smöret och märkeligen förbättrar det. Detta smör är sedan ganska godt till all matredning; men att äta på bröd är det icke så tjenligt: icke heller bör man på en gång tillreda för mycket deraf, utan blott hwad man innom en månad kan förbruka.

På annat sätt.

Smöret twättas, liksom i föregående sagt är, uti flera watten, skäres sedan i tunna skifwor, och lägges öfwer en natt i söt mjölk. Sedan tages till hwar mark smör, ett halfstop grädda, eller, om man ej har den, en kanna söt oskummad mjölk. Mjölken eller gräddan slås i kärnan, och smöret, taget i så tunna skifwor som möjligt är, ilägges äfwen, samt kärnas med fullt arbete, då det nya smörämnet blan­dar sig till det gamla smöret. När det är