Hoppa till innehållet

Sida:Anwisning till Tarfwelig Matredning-1818.djvu/166

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
160
Om Smörs förbättrande.

fint salt lägges sedan öfwer smöret, som antin­gen med låck eller öfwerbundet förwaras i swalt rum eller källare.

Att förbättra Smör.

Man tager det gamla smöret och lägger det i kallt watten, twättar och arbetar det ganska wäl i flera watten; sedan sättes det på sagta eld att långsamt smälta; men alldeles icke frä­sa. Då det är smält, ställes det litet från el­den, att saltet må sjunka; hwarefter man ta­ger ett stop spenwarm mjölk till hwar mark smör. Denna mjölk ljummas något, hwarefter den slås i kärnan; det smälta smöret dithälles sedan warligt, att icke saltet må medföl­ja, hwarefter det raskt kärnas; då söta mjölkens smörämne blandar sig till smöret och märkeligen förbättrar det. Detta smör är sedan ganska godt till all matredning; men att äta på bröd är det icke så tjenligt: icke heller bör man på en gång tillreda för mycket deraf, utan blott hwad man innom en månad kan förbruka.

På annat sätt.

Smöret twättas, liksom i föregående sagt är, uti flera watten, skäres sedan i tunna skifwor, och lägges öfwer en natt i söt mjölk. Sedan tages till hwar mark smör, ett halfstop grädda, eller, om man ej har den, en kanna söt oskummad mjölk. Mjölken eller gräddan slås i kärnan, och smöret, taget i så tunna skifwor som möjligt är, ilägges äfwen, samt kärnas med fullt arbete, då det nya smörämnet blan­dar sig till det gamla smöret. När det är