Sida:Anwisning till Tarfwelig Matredning-1818.djvu/187

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
181
Om Björklaka.

Björklaka med Honing.

Om wåren, då björken lakar, hugges, om en afton sedan klockan är 6, på en gång uti flera björkar, så att man på en natt kan få så mycken björklaka runnen, som man behöfwer; ty om man skall samla den långsamt, så blifwer drycken icke god, och håller sig icke heller sedan att förwara. Om morgonen silas sedan björklakan genom ett tunnt linne, att den må blifwa alldeles ren, hwarefter den slås i en stengryta, som sättes på elden att koka. Emedlertid har man kokat och skummat fin honing, till 1 skålpund mot 2 kannor björklaka; och då den sjuder, iwispas den kokheta honingen. Denna lag kokar nu åter en god timma, och det skum som wisar sig, borttages ganska wäl. Då lagen synes klar, hälles deraf 6 och en half kanna i en bytta, som bör hafwa en redan isatt tapp ned wid botten. När mesta hettan är afgången, slås till björklakan 5 halfstop godt franskt win; och då det är så swalt, att man wäl tål hålla handen deruti, ilägges äfwen twå matskedblad färsk jäst, gula skalet af 3 citroner, och dess kött skuret i tärningar, sedan det hwita och alla kärnor blifwit borttagne, 1 lod sönderbruten kanel, och 8 afskalade kardemummor: de båda sednare kryddorna inlagda i en fin linnepåse. Derefter ombindes byttan med en duk och ett täcke, öfwer hwilket en kudde sedan lägges, och byttan omsnos med ett rep, så att ingen ting af styrkan må förflyga. Så står det att jäsa i 1 till 2 dagar, hwilket på andra dagen kan efterses; då jästen gifwit sig upp,

borttages den warligt med en silfwersked, och

man