Sida:Anwisning till Tarfwelig Matredning-1818.djvu/73

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
67
Gröna Rätter.

Potatos-palt eller klimpar.

Rötterna skrapas rå, och förwällas i watten, hwarefter de stötas ganska wäl, och arbetas med litet smör, fläsk eller köttflått, som alltsammans bör wara smält, ganska wäl, så att det blifwer smidigt, härtill läggas några ägg efter råd och lägenhet: likwäl är ägghwita härtill nästan tjenligast, ty den gifwer klimparna fasthet, hwilket är ganska erforderligt, emedan denna massa är något swår att låta binda sig, hwarföre den mycket wäl bör arbetas. När äggen eller hwitorna äro irörda, tillhälles så mycket söt mjölk, som man will hafwa klimpar, och deruti arbetas sedan så myc­ket hwetmjöl, eller finskiktadt kornmjöl, att klimpdegen håller tillsamman, (hwilket med en liten klimp lätt proberas), grön persilja, litet gräslök, om man behagar, salt och kryddpeppar iläggas äfwen; och då allt detta är wäl hoprördt och med en träslef klappadt, så har man i en wid kastrull kokande watten, och då det häftigt sjuder, tages med en liten slef klimpar, hwilka läggas att koka i det sjudande wattnet, och då man sticker i dem med en korfsticka, och den icke degas, så äro de färdiga; de ätas se­dan warma med litet smält smör, salt köttfläsk, eller en sås, sådan som till fisk. Äfwen kallna­de, och sedan uppstekte i något fett, äro de, med litet mer eller mindre frikostighet tillredde, en god och sparsam ombytesrätt i hushållet.

Uppblandad med godt smör, mera ägg, rifwet eller fint hwetmjöl, litet socker och

muskott, är denna massa ganska god till

E 2