Sida:Anwisning till Tarfwelig Matredning-1818.djvu/88

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
82
Buddingar.

massan genom ett linnekläde och urwrides. Emedlertid har man hackat kräftköttet, och utblandat det med rifwet bröd, 8 à 10 ägg, lika många skedblad söt grädda, och smält smör, hackad persilja, rommen, kräftfettet, stött kryddpeppar och kräftmjölken, samt litet salt och socker. Denna massa slås i en smord form, och gräddas i ugn, samt anrättas med en sås, gjord af kräftmjölken, litet smör och mjöl, socker, muskott, eller, i brist deraf, kryddpeppar, samt afredd med så mycket äggula, som man will hafwa den simmig till. I denna sås kan äfwen läggas kokade och skalade kräftstjertar, samt förwällda och brynta murklor. På de orter, der kräftor finnas till myckenhet, och murklor äfwen wäxa, är denna rätt icke särdeles kostbar; och der de icke finnas, nekar den sig sielf.

Budding af Sockerärter med Kräftor.

Fina sockerärter spritas och förwällas i helt litet watten, med en bit smör och fin hackad persilja; uppsilas sedan och uppblandas med något af spadet, litet ganska fint stött hwetbröd, par skedblad smör, hackad persilja, något förwällda och i smör brynta murklor, och en god del förwällda skalade kräftklor och stjertar, jemte 4 à 6 ägg-gulor, något salt, litet kryddpeppar och socker. Allt detta slås i en stenform, och deröfwer öses litet ägg-gula uppblandad med fint stött hwetbröd, då det blifwer ett låck; denna budding ställes i en lagom warm ugn, och tål just icke länge, förr än den är färdig.

Af