Sida:Arithmetica eller räknekonst.djvu/22

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
19
Om Subtraction

Nota. hwar månad räknas här för 30 dagar. Reg Subtrahera 1721 ifrån 1772, så återstår wäl 51 år, men du får ej skrifwa mer är 50 år; ry du kan ej draga Augusti månad, som är den 8:de ifrån Maji månad, som är den femte i året; derföre låna 1 år ifrån de återstående 51, som sedan göres til månader, hwilket blifwer 12, (ty det räknas 12 månader i året) hwilka 12 Adderas til Maji månad, som är den femte i året, hwars Summa blifwer 17 månader, ifrån deße 17 Subtrahera Augusti månad, som är den 8:de, då återstår wäl 9 månader, men du får ej skrifwa mer än 8, ty de kan ej draga 20 dagar ifrån 11. Derföre låna en hel månad, som hafwer Summan 41 dagar, hwaraf Subtrahera 20 dagar, så återstår wäl 21; men du får ej skrifwa mer än 20 dagar; ty du kan ej draga kl. 4 eftermiddagen, som är 16:e timen på dygnet, ifrån kl. 8 på förmiddagen, som är den 8:de timen på dygnet. Derföre låna et dygn, som hafwet 24 timar; til deße 24 addera 8, Facit 32 timar, hwarifrån Subtrahera 16, så återstår 16 timar. Och således war de?? Mannens ålder 50 år, 8 månader, 20 dagar och 16 timar

Cap.
B 2

Bihang til pag. 10.

Et fortare sätt at igenfinna Divid. Min. utaf brutna Tal, än det, som i §. 9. är wisat. Emedan alla Bråk. som hafwa enheter til Täljare, funna jämt uti enheten Divideras; derföre behöfwer man allenast efter §. 4. upsöka Div. Min. utaf Bråkens Täljare 1. 4. 5. som är 20 och tillika det Facit, som sökes.