Sida:B E Hildebrand, Minnespenningar öfver enskilda (1860).djvu/19

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till: navigering, sök
Den här sidan har korrekturlästs
3

Fråns. IESVS CHRISTI. MIS. NOBIS. Frälsarens bröstbild, h. s., med gloria.

Oval, 9 lin. hög (6 storl.). — K. Mk. i bly, gjuten; B-n i messing.

3.

Åts. S. BIRGITTA O. P. N. (- - ora pro nobis). Den heliga Birgitta till midjan i nunnedrägt, med gloria, håller ett radband i de till bön sannnanlagda händerna.

Fråns. PASSIO. CHRISTI. CONFORTA. ME. Frälsaren på korset i strålar. Vid sidorna stå Maria och Johannes.

Oval, 8 lin. hög (5 storl.). — K. Mk. i silfver; B-n i bly.

4.

Åts. Densamma som till N. 1.

Fråns. BEATA. VIRG. SINE. PECC. OR. CON. (- - sine peccato originali concepta). Jungfru Maria med stjernor kring hufvudet står sväfvande på en halfmåne öfver skyarne.

Diam. 814 lin. (6 storl.). - K. Mk. i messing; B-n i bly.

5.

Åts. Densamma som till N. 1.

Fråns. MATER. SALVATORIS. ORA. PRO. NO. Guds moders bröstbild, v. s., med uppslagen slöja.

Diam. 814 lin. (6 storl.) — K. Mk. i messing; B-n i bly.

6.

Åts. S. BIRGITTA. VI. (- - vidua) Den heliga Birgitta på knä, bedjande som på N. 1.

Fråns. S. MARI DI OROPP. Jungfru Maria står med Jesusbarnet på armen och håller jordklotet på högra handen.

Diam. 514 lin. (2 storl.). Inskriften på Frånsidan afser en bland Jungfru Marias många benämningar efter särskilda orter för hennes dyrkan. Om den här ifrågavarande, som ligger i Piemont, fins en utförlig afhandling: Istoria della Madonna santissima d'Oropa ne'