Sida:Berettelse om biskops-gården uti Linköping, upsatt A. O. R. 1756..pdf/4

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

Afskrifter Af Kongliga Bref och Resolutioner berörande Biskopsgårdar.

/I.

Vtdrag af Kongl. Majts Resoloution på Archibiskopens Svebilii vnderdåninga ansökning, angående Biskopsgårdens vprett- och wid macht hållande af domkyrkio-medlen. Gifwen Stockholm d. 19 Decembr. år 1692.

§. 4 Sedan merbemälde gård en gång med Kongl. Majts bekostnad kommer at inlösas och Archibiskops-Embetet tilägnas; moste han icke ytterligare komma Kongl. Majt och Kronon til last; vtan ? , såsom i andra sticht brukeliget är, af domkyrkions medel til sina nödwändiga och tarfweliga reparationer wid macht hållas. Hwilket allt wederbörande hafwa sig försmligen at effterrätta. Actum, ut supra. Carolus

Johan Bergenhielm.


/II.