Sida:Berzelius Bref 8.djvu/55

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

54

P. S. I Fahlu svafvel är selenium i så ringa quantitet, at det knapt kan tagas ut. Jag har likväl fått spår på det äfven i Fahlu svafvelkis. Om Tit. och Gahn i sommar hjelpas åt, så få Herrarna nog rätt på, hvar kanaljen sitter i kisen.34. Berzelius till Hisinger.

Stockholm d. 8 maij 1818.

Det var ganska rigtigt den i fråga varande stenen. Det svarta ämnet tror jag vara selenbunden koppar.[1] Det vore artigt, om Tit. kunde derur få tilräckligt at göra en analys derpå. Jag har brukat at lösa i kokhet salpetersyra och blanda den kokande lösningen med koksalt för at fälla silfret; derefter tilsättes svafvelsyrlig ammoniak, hvarmed vätskan kokas, til dess at efter en stunds kokning svafvelsyrlighet blir i öfverskott och ger sig tilkänna med lukten. Selenium fälles i form af et svart pulver, men löses igen, om ej all salpetersyra är förstörd; sedan den är utfälld, blandas vätskan med svafvelsyra och afrökes til torrhet för at bli af med salpetersyra, Derpå utfälles kopparen på jern. — Jag längtar at få veta det nya fossilets locus natalis. Det står på koppar, der det kommer bredvid Hausmann's Silberkupferglanz (AgS2 + 2 CuS), som är beskrifvit i Gilberts Annaler.

Hälsning och vänskap.
J. Berzelius.35. Berzelius till Hisinger.

d. 25 maij 1818.

Tusen tack för underrättelsen om selenmalmen. Jag geck genast up i Bergscollegium och upsökte i dess samling Skrickerum och fann der en liten god stuff af detta fossil,

  1. [ 90 ]Selenkoppar, även kallad Berzelianit. Jfr följande brev.