Sida:Berzelius Bref 8.djvu/75

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

74

vulcaners sista symtom, men et symtom, som också skal försvinna och som kan redan vara det i Norige.

Af apophylliten från Nordmark har jag af Gustaf Rose fått en utmerkt vacker stuff, den är det vackraste af allt hvad jag sett i apophyllitväg.

Analysen af chloriten finner jag ganska interessant. Så väl mineralets färg som dess egenskap at strängt glödgadt i täpta kärl yttra magnetiska egenskaper, utvisa at jernet innehålles deri i form af oxidul. Sammansättningen är då sådan, at kiseljordens och basernes syre är lika, och alla tre baserna, som hålla 2 at. syre, hålla lika syre med lerjorden. Man kan otvunget få ut formeln KS + MS + 2 fS + 4AS, eller då magnesia och jernoxidul representera hvarandra såsom isomorpha, får man KS + 3fM S + 4 AS, och kanske vore det möjligt at formeln rättast är fMK S + AS.

I alla hänseenden kan ingen ting säkert slutas af en analys; man måste analysera flera chloritarter för at af deras jemförelse få ut grundformeln, ty de kunna säkert variera lika mycket til sammansättning som granat, hornblende och pyroxène och det oagtadt vara sammansatta, likt dessa, efter en och samma chemiska grundformel. Fossilet från Gjellebeck ser aldeles ut som tafelspat, så som också analysen gifvit det, men den stränga förlusten i glödgning kan jag ej förklara. Den förtjenar en närmare undersökning, hvilken jag inviterar Tit. at komma och göra hos mig. Fosterlandskärleken måtte väl drifva Tit. hem ifrån Skinsbergsknutarna, då Riksmötet kallar alla, som hafva et ord i laget, at infinna sig här.

Carlsbad berömmes mycket mot gickt. Jag har funnit mig mycket väl deraf, ehuru jag nu, vid återtagandet af min förra sedentära diet, småningom fått giktkrämpor åter. Min resa til Carlsbad, uppehåll der en månad och hemresan kostade 550 rdr svenskt bco, hvari icke är uptaget köp af hvarjehanda, som man alt för väl kan låta bli at köpa, om