Sida:Berzelius Bref 9.djvu/153

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

150

Jag måste anhålla at Farbror och Eggertz skicka mig et litet förslag til ansökning om penningelånet i M[anu]f[aktur]-disconten. Jag skal sedan begagna de materialier jag får.

Jag har fått med en resande de två sista häftena af den nya franska Journal de physique et de chimie175. En Dulong har upfunnit en ny phosphorsyra, sur och stark som fan, men som håller mindre syre, ungefär hälften emot fosforsyrligheten, och som ger alldeles olika salter med denna. Hvad tyckes om detta? På lika sätt ger ock saltsyrans radical flere än 2 syror. — I en not under denna afhandling står en merkvärdig sak, som omtalar en i London Royal Institution's Journal införd critique af min första lilla bok om mineralsystemet. Dulong säger derom: »On a droit de s'étonner en voyant traiter d'une manière aussi ironique, injurieuse et outrageante, un ouvrage qui n'a eu d'autre but que de chercher la vérité». — Det måtte vara helvetes ovettigt, då en person, som med mig har alldeles ingen relation, kan förarga sig deröfver. Nog ville jag se, om den Davy'ska gallan är så svart, som man af detta skulle tro; ty nog är detta lönen för min stora ogudagtighet i chlorin-vägen.176

Dulong har vidare uptäckt, at om salpetersyrlighetsgas ledes igenom et -15° kallt rör, så condenseras den til et grönt liquidum, som vid -25° är färglöst. Gay-Lussac tilkännager at han uptäckt en ny salpetersyrlighet, som serdeles nog är den samma, som jag vid en critik på G-L:s förra salpetersyra med många försök viste vara den enda rigtiga. Det är föga värdt at taga sig den mödan at examinera, hvad en sådan chemist gör, som 4 år, sedan man bevist at han har orätt, gör väsende af at han gort en uptäckt, som i det hela icke är annat än at han förut haft orätt.

Hvad menar Farbror om vår senap? Bör den icke prässas, ty den stora mängden olja måste nödvändigt härskna och skämmas.

Hälsning och vördnadsbetygelser på alla håll.