Sida:Berzelius Bref 9.djvu/175

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

172

Mycket vördnadsbetygelser för landshöfdingen och frun, fru Ullholm, Bergström'ska216 huset, Noræus's d:o, mamsell Hochschild, om hon är quar, etc. etc. och i främsta rummet til min Farbrors måg och dotter.

Hälsning och vänskap.
Berzelius.


88. Gahn till Berzelius.

Fahlun d. 21 septemb. 1818.

Jag emottog med särdeles fägnad sistledne postdag Ditt bref af d. 28 augusti, och i dag har Herr Palmstedt fått sig tillsändt Ditt bref till Dr Sefström af d. 31 augusti. — Jag hoppas att gickten öfvergifver Dig i Frankrike. …… Du bör göra hvad Du kan att ej låta gikten, eller hvad det då är, habituera sig hos Dig.

Jag tackar för alt hvad Du gjordt för mig i England, som alt är ganska braf gordt. Altid hittar den skälmen Wollaston på något nytt och quickt. Platina tråden skall jag liquidera med Palmstedt, den afsände: men återstår att betala den jag tog af Dig i Stockholm, jämte platinablecket, och som Du i stället skulle köpa Dig i London.

Jag tackar för den, som medföljde i brefvet till nattlampa. Zethelius217 och jag försökte i Stockholm att producera sådane, det misslyckades länge, därigenom att vi drogo tråden för fin, så att han ej kunde bibehålla nog värme, ehuru att vi släkte lampan icke med utblåsning, utan med påsättande af en glas-huf: men sedan vi gissat orsaken och tagit grof tråd, något gröfre än den Du sändt, lyckades det förträffligt, i en liten så kallad ögonflaska med ett glasrör i proppen. Men det vill ej gärna gå med sprit, som har ringare gr. sp. än 0,830, om ej dess större veke. Och platinatråden blir efter någon tid mulen, om då spriten deponerar därpå något? Och så