Sida:Berzelius Bref 9.djvu/76

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
75

35. Berzelius till Gahn.

Stockholm d. 3 juni 181373

Jag tackar för communication af den intressanta malmen och det ej mindre intressanta företaget at tilverka Packfong,

Rörande sättet at skilja nickel och zink måste man begagna sig af en egenskap hos nickeloxiden at superoxideras, då dess salpetersyrade salt uphettas i en platinadegel til nära glödgning eller til knapp glödgning. Salpetersyra utdrager sedan zincoxiden med lemning af superoxiden af nickeln.

Et annat sätt är at uplösa både zink och nickeloxid i caustik ammoniak och at i denna solution indrypa caust[ikt] kali, så länge någon fällning bildas, hvilken fällning är en förening af nickeloxid och kali. — Likväl måste först undersökas, om zinkoxiden fälles af kalit, hvilket jag dock ej tror.

Jag tackar för invitation til Fahlun, jag har gort up resparti med Hochschild och Broling och kommer i början af juli, om ej oförsedda hinder inträffa; och jag hade nog varit så näsvis at utan invitation komma och ligga Herrskapet til last.

Var god och säg Forselles, at jag ber honom mycket om förlåtelse at jag glömt besvara hans bref, men at hvad som står i Nicholsons Journal är rätt. Annars skal jag, om han ej har brått, taga et galvaniskt par med mig up, så har han at göra efter.

Blif snart frisk som en nötkärna utan andtäppa och dylikt styggtyg.

Hälsning och vänskap.
J. Berzelius.


36. Berzelius till Gahn.

Stockholm d. 9 aug. 1813.

Mången son lemnar sin fars hus mindre väl utstyrd, än jag lemnade Herr Assessorens efter at hafva njutit de ange-