Sida:Berzelius Reseanteckningar 1903.djvu/128

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
113
5 AUGUSTI.

af en encyklopedi, för hvilken han skrifvit artikeln elektrokemisk teori och där han i den historiska detaljen summariskt framlagt äfven mina idéer i den vägen. Vår middag hos Wollaston var treflig och angenäm. Medgäster voro en mr Blake, en af mina äldre bekanta, en amatör af kemien, en kapten of the navy, hvars namn jag ej minnes, samt en tysk doktor Bollemann, som har en fabrik af kromsyrad blyoxid och vinättika af den vätska, som fäs genom torr destillation af trä. Bollemann frågade mig, om kromjärn funnes i Sverige, hvarpå jag gaf ett nekande svar. Vid min fråga om orsaken till detta spörsmål berättade han om sin fabrik. Jag rådde honom att vända sig till Esmark i Norge. Han hade redan gjort det, men Esmark hade skickat honom några få skålpund däraf, för hvilka han tog 10 engelska shillings skålpundet, då han kunde få det från Amerika för 3 pence, d. ä. ungefär 8 sk. rgds. skålpundet. Jag rådde honom att skicka Esmark en priskurant på den amerikanska och att göra ett bud på Esmarks; finnes den i någon kvantitet, så lärer nog Esmark ej försumma tillfället att förtjäna. — Nu kom Jupiter midt för Wollastons fönster, hvarpå ett teleskop framställdes, och vi betraktade Jupiter en stund med alla dess månar. Wollaston visade sedan en sliding rule för kemiska behof af en spiller ny, hans egen, uppfinning. Den var af lika längd med hans skala för kemiska ekvivalenter, men slidern gick tvärtigenom, så att man hade fyra räknelinjer, af hvilka hvar och en utgjorde litet mer än en fjärdedel af hela skalan. Slidern var så gjord, att den passade för bägge sidor, så att då jämförelser af små tal gjordes med större, togs den ut och insattes åter omvänd. Det var första försöket, gjordt af Cary, och hade lyckats tämmeligen väl. Jag har sedan beställt ett par sådana af Cary, dem han lofvat göra, men tillade, att en del af delningen var gjord af Wollaston med egen hand och att han ännu ej kände grunden därföre. Detta måtte vara osant, ty Wollaston sade

Berzelius, Reseanteckningar.15