Sida:Berzelius Reseanteckningar 1903.djvu/172

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
157
19 AUGUSTI.

Ur dessa stora kar tappas den sedan på smärre fat och kommer i källaren, i mån som där blir rum genom försäljningen.

Detta är hufvudsumman af hvad hr Richardson med den mest förekommande höflighet och vänlighet lät mig få veta om porterns tillredning, jämte hvad jag kom att med egna ögon se. Vi besågo därjämte ångmaskinen och de alldeles omätliga humle- och kornförråderna, som icke kunna liknas vid annat än kronoförråder för en armé. Bryggeriet betalar i porterafgift till kronan 10,000 pund st. årligen, och en dräng har 130 pund st. i lön om året, hvilket är nära lika med en statssekreterarelön i Sverige.

Efter denna vidlyftiga besiktning gjorde vi visit hos en vän, som bodde i grannskapet, kemisten Pepys, som efter en stunds samtal inviterade oss att bese det under byggnad varande huset för London Institution. Jag har redan vid beskrifningen af dessa institutioner i allmänhet under den 11 aug. i förhand omtalat detta institut och hänvisar dit.

Den 19 augusti. Jag besökte på morgonstunden dr Pearson, en medicus och kemist, som ej saknar hufvud men som ej är särdeles afhållen af de andra kemisterna, åtminstone i det kotteri, där jag mest hållits. Som jag under mitt förra vistande i England brukade få vänta duktigt hos Pearson, så skickade jag mitt kort upp, så att han skulle veta hvem jag var. Men då han ej syntes till, ringde jag efter hans dräng och bad honom säga doktorn, att lifvet är för kort för att nöta bort så lång tid med väntning, hvarefter min Pearson, lika oengelskt lortig som förra gången, i nattrock, tofflor och med strumporna uppdragna öfver knäna kom i galopp utför trappan med en stor pappersrulle i båda händerna. Efter en kort stund voro vi i ett ganska djupt samtal om naturen af det slem, som upphostas i lungsot och hvarmed Pearson ganska mycket arbetat. Hans pappersrulle innehöll ritningar på lungor hos