Sida:Berzelius Reseanteckningar 1903.djvu/226

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
210
GENOM FRANKRIKE TILL GENÈVE 1819.

lavaström går ned till foten och slutar där. Den är tämmeligen brant åt alla sidor men är kultiverad till två tredjedelar af dess höjd. Royat däremot är ett granitberg, men där graniten omväxlar med en annan bergart, som jag ej rätt kan göra reda för. Upp vid bergets spets har graniten äfvensom den andra bergarten en oändlig mängd af små gångar eller sprickfyllningar, innehållande en färglös, genomskinlig och kristalliserad svafvelsyrad baryt. Det är svårt att få den ur berghällen, emedan den så lätt går sönder efter sina naturliga klyfningar, men graniten, som vittrar och faller sönder, släpper barytsaltskristallerna merendels hela, och man gräfver upp dem ur den omkringliggande jorden och ur de kring toppen varande potatesfälten. Kvantiteten af svafvelsyrad baryt i denna jord är ganska stor, men hela kristaller äro ganska sällsynta. Vi hade kunnat uppsamla skålpundtals af detta mineral, men vi funno ingen rätt god kristall. Detta var dock mindre vårt ändamål än att se, huru tungspaten här förekommer. Den är således på intet sätt af vulkaniskt ursprung. Vi återkommo till Clermont kl. omkring 7, då vi slutade vår dag med ett middagsmål, som på samma gång var supé.

Innan jag lämnar denna åt la fête de Dieu helgade söndag, skall jag omtala ett rätt artigt spektakel, som stadens barn gåfvo oss. En mängd af dem hade vederbörligen helgdagsklädda varit ute på gatorna för att åskåda processionen. Mängden af dem hemkom vid samma tid, och som promenaden bidragit till frukostens digestion, så satte sig de flesta, innan de ingingo till pappa och mamma, att rensa magen näst invid dörren, vanligen i par, en på hvar sida om dörren, hvilket betraktadt nedifrån de backiga gatorna frambragte en ganska förträffligt harmonisk tafla.

Den 21 juni. Vi hade beslutat att göra en tur till baden i Mont Dore och att under vägen betrakta detta lands märkvärdigheter. Resan kunde endast ske till häst, emedan vägens ojämnhet och de ofantliga höjderna ej tillåta åkvägar.