Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/205

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
201

nämnas från 1566, kaplaner från 1697. Kyrkan är gammal; af gråsten, återställd efter Ryssarnes härjande framfart 1719, och reparerad 1837, båda delarne på nämde bruksegares bekostnad. — Af fornminnen omtalas här tvenne runstenar, vid Ängvreta i nordvest, och Hållen i norr.

Gårdar: Prestgården, vid kyrkan, 1 mantal krono; kaplanen besitter 14 m. i Slada, ö. — Ängskär, 18 m., med lastplats, och 2 storbåtar af tillsammans 84 2950 läster, tillhör Leufsta bruk, hvars egare anlagt vägen hit. I närheten finnes en jerngrufva, som tidtals varit bearbetad. Brukets egande mantal inom socknen äro 15 124 frälse, 6 56 skatte, utom 6 torp, och skattefrälseräntor af 9 1724 mantal. — Slædla, Bjerkanor, Hjelmunge m. fl. gårdsnamn förekomma 1312.

XIII. Örbyhus Härad, omkring Wendels- och Tierps-åarne, till och utöfver Dalelfvens nedersta lopp, från Norunda härad i söder till Bottniska viken i norr, från Olands härad och dermed sammanhängande tingslager i öster, till Wåla härad i sydvest, och Gefleborgs län i vester; består af omvexlande slätter, lågbergig skogsmark, och vidsträckta sidländta trakter närmast vattendragen; och omfattar 6 socknar, alla hörande till Örbyhus prosteri, och till Örbyhus och Norunda fögderi, samt fördelade på tre tingslager, Wendels, Tierps, samt Wesslands och Elfkarleby.

81. Wendels socken, mellan Wiksta, Björklinge och åter Wiksta i sydvest, Tensta och Dannemora i öster, Tegelsmora i nordost och norr, Tierp i nordvest, omfattar 1,339 qv. mil land, 0,038 vatten. Wendelsjön med dess tillopp från norr, och dess utlopp Wendel-ån, samt den mindre Burungesjön, genomstryka östra och södra delarne, som hufvudsakligen utgöra en föga kuperad slättbygd, dock med utmark vid gränserna, särdeles åt sydost. Genom midten af socknen går en sandås från norr till söder, och genomskäres af flera små tillflöden till nämda vattendrag, kommande från vestra trakten. Denna åter omvexlar med slätter, kärr, skog och bergmark, och når slutligen till ännu en sandås, den största i länet, här utgörande gränsen mot Wiksta.