Sida:Bibelen eller den Heliga Skrift (1828).djvu/61

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


jordgummorna, och sade till dem: Hwarföre gören I thet, at I låten barnen lefwa?

19. Jordgummorna swarade Pharao: The Ebreiska qwinnor äro ej som the Egyptiska; förty the äro hårda qwinnor; förr än jordgumman kommer till them, hafwa the födt.

20. Therföre gjorde Gud wäl emot jordgummorna. Och folket förökades, och wardt ganska mycket.

21. Och efter jordgummorna fruktade Gud, byggde han them hus.

22. Tå böd Pharao alt sitt folk, och sade: Allt thet mankön, som födt warder, kaster i älfwena, och allt qwinnkön låter lefwa.


2. Capitel.

Och en man gick bort af Levi hus, och tog ena Levi dotter.

2. Och qwinnan aflade, och födde en son. Och då hon såg at thet war et dägeligt barn, fördolde hon thet i tre månader.

3. Och tå hon icke länger kunde fördölja thet, tog hon ena kisto af rör, och beströk henne med ler och beck, och lade barnet ther uti, och hof henne ut i hwassen wid strandena af älfwen.

4. Och hans syster stod långt ifrå, på thet hon skulle se huru honom skulle warda gångande.

5. Och Pharaos dotter kom ned, och skulle twå sig i älfwen, och hennes jungfrur gingo utmed brädden af älfwen; och tå hon fick se kistan i hwassen, sände hon sin piga tit, och lät hämta henne.

6. Och tå hon uplyckte henne, fick hon se barnet, och si, barnet gret: tå ömkade hon sig ther öfwer, och sade: Thetta är et af de Ebreiska barnen.

7. Tå sade hans syster till Pharaos dotter: Wil tu at jag går och kallar til tig en Ebreisk qwinna, som di gifwer, att hon ammar tig barnet up?

8. Pharaos dotter sade till henne: Gack. Pigan gick, och kallade barnets moder.

9. Tå sade Pharaos dotter till henne: Tag thetta barnet, och amma mig thet up; jag wil löna dig. Qwinnan tog barnet, och ammade thet.

10. Och tå barnet war stort wordet, antwardade hon thet Pharaos dotter; och hon anammade honom för sin son, och kallade honom Mose, ty hon sade: Utu watnet hafwer jag tagit honom.

11. På then tiden, när Mose war stor worden, gick han ut till sina bröder, och såg theras tunga, och wardt warse, at en Egyptisk man slog hans broder, en af the Ebreiska.

12. Och han wände sig hit och tit, och tå han såg, at der ingen menniska war, slog han then Egyptiska, och begrof honom uti sanden.

13. I then andra dagen gick han ock ut, och såg twå Ebreiska män träta sins emellan, och sade till then, som orätt gjorde: Hwi slår tu tin nästa?

14. Han swarade: Ho hafwer gjort tig til höfwitsman eller domare öfwer os? Wil tu ock slå mig ihjäl, såsom tu hafwer slagit then Egyptiska mannen? Då fruktade Mose, och sade: Huru är thetta uppkommet?

15. Och thet kom för Pharao, och han sökte efter at dräpa Mose. Men Mose flydde för Pharao, och blef i Midians land, och bodde wid en brunn.

16. Men Presten i Midian hade sju döttrar, the kommo till att winda watn, och the uppfyllde hoar till att watna sin faders får.

17. Då kommo någre herdar, och drefwo them ifrå; men Mose gaf sig up, och halp them, och watnade theras får.

18. Och tå the kommo til sin fader Reguel, sade han: Hwi kommen I i dag senare än I plägen?

19. The sade: En Egyptisk man halp oss för herdarna, och wandt med oss watn, och watnade fåren.

20. Han sade till sina döttrar: Hwar är han? Hwi läten I så blifwa mannen, och icke båden honom komma och äta med oss?

21. Och Mose beslöt att blifwa när then mannen; Och han gaf Mose sina dotter Zipora.