Sida:Bröllopsseder på Gottland – Fataburen Kulturhistorisk tidskrift (1906).djvu/19

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
83
BRÖLLOPSSEDER PÅ GOTTLAND.

Bröllopsbjudning.

Jag har an kerlig u an venlig boin u så an fleitelig helsning ifra mei Bror Jacu u hans kira festmoij, emäda Gud har så lagi u folki har så ärni

Jag har en kärlig och en vänlig bön och dessutom en flitelig helsning ifrån min bror Jacob och hans kära fästmö, emedan Gud har så lagat och folken ha så ärnat

Att giff buff(?) brun doifler vali
knappar i mani(?)
troi silar pa
roger u sinap skul Er fa
troi fat morsan(?) på bordi
troi risper(?) ginum bryggerhäusduri
mitt ginum sopqvasti
nei sla kring golfvi
skämmas i durengi.

Att giff buff brun doifler vali
knappar i (häst-)manen
tre sela på
rofvor och senap skulle ni få
tre fat sand (mordsand ngotl.) på borden
tre rispor genom brygghusdörren
midt genom sopkvasten
nio slag kring golfvet
skämmas i dörrvrån.

Jacu, ga äut pa Gardi, ta blocki u bläsi, koir i böin u kaupa et stop aitar u et stycke vattenlagt flinta u gära ä leite gästabud, sum vör gärde i fior i hoisläti.

Jacob, gå ut på gården, tag blocken och bläsen, kör till sta’n för att köpa ett stop etter och ett stycke vattenlagd flinta och gör ett litet gästabud, som vi gjorde i fjor vid höslåttern.

Ja gick i lagum go tejd; skulde varä gumma till Nils Benskens bani; när ja kom till Nils Bensken, sa var inte Nils Bensken haime, dä mäd så la ja mi pa Rakors seng, så kom Rakor u Nilson hajm.

Jag gick i lagom god tid; skulle vara fadder åt Nils Benskens barn; när jag kom till Nils Bensken, så var inte Nils Bensken hemma, fördenskull så lade jag mig på Rakors säng, så kom Rakor och Nilsen hem.

»Så råkte han dig velle da?»

»Så råkade han dig väl då?»

»Tig Er stilla, go herrar, lät mi fa tala sum vait.»

»Tiger stilla, go herrar, låt mig få tala som vet.»