Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/155

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
143
711.


Min Kiäreste Broder.

Så snart jag får en siphilitica till, så skall jag försöka och låta M. Br. wetta, ty jag will hafwa en mun med wäder därföre.

Fick M. Br. mitt bref, som jag skref under min swågers Moræi couvert.

En ung soldat war i Lund för juhl, han war af tysk extraction, såg braf uht, hade braf läsit, besynnerl. Medicinen, talte sine språk perfect, men som alt gick honom contrairt, säger han sig willia skiuta ihähl sig, det han och giorde, fast folk woro närwarande. Han kallade sig Falken, men liten [tid] för än han skiöt ihähl sig, skref han fölliande på ett papper.

Ego non Falken, sed Siegesbeck nominor, oriundus familia honesta. Pater meus est Botanicus celeberrimus, magnique per scripta sua nominis in orbe literato. Studio medico a teneris operam dedi, Kiloniique Holsatorum ante annos binos et quod excedit, Examina Doctoralia, uti vocant, subii; ante annum circiter eodem pulsus sum, non ob delicta uti reor, utpote quæ levia vel nulla fuere, verum ex invidia medicorum ...... Quia vero Deus mihi eis, quæ ad vitæ sustentionem pertinent, auxilio esse nolit, vitam hanc miseram finire decrevi. Valeatis.[1]

jag fick åtskilligt uti hwariehanda från Montpellier; annat åtskilligt från Tyskland.

från Holland hörde jag at Heister[2] giort en annor till fader åt min methode, och Royens skarpa swar där på.

jag hinner ej i dag skrifwa, ty jag skall Præsidera i morgon för Arch. Rosen, och straxt därpå laga till promotions grälet.[3]

de Villars skrifwer en Floram rupellensem.[4]

Sauvages utgifwer systema Foliorum.[5]

Malmsten[6] har warit i Montpellier.

Hallman[7] har gått åt italien.

Har Bror Senacs tractat de corde, han skall hafwa åtskilligt med microscope om blodet, olika med Leuwenhoeks.[8]

jag hinner ej mer. vale.

M. Broders
egen
Linnæus.

Ej dateradt, men skrifvet den 22 Februari 1751.