Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/165

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
153


720.


Min Kiäreste Broder.

jag fick sedan sista posten M. K. Brs bref. tack för det och all annor wänskap.

Tack för godt råd emot siukdomen; det will jag försöka.

Hasselquist bref skall komma fort.

Apothekare gesellen på swanen sade sig fått ett paquet ifrån Holland; mon det war det samma, som K. Bror sande till mig, äller war det något annat, så täcktes M. Bror wid tillfälle emottaga det och sända det till mig. jag wäntar något ifrån Gronovius, som skulle sändas genom apothequet Swanen, nämligen en ny edition af Bibliotheca Botanica[1] och några frön samt fiskar.

jag släpper intet M. K. Br. at låta mig wetta, och om mögligt woro nästa post, om resa blifwer wist för Öfwerheten till Drotningholm, och huru snart. trotna intet wid sin tienare, som skall wörda M. Br. i döden.

Kiör och Hr Professor Kalm uht med det första.

Lef säll och lätt mig i många dagar få profitera af en enda swänsk medici wördade wänskap. jag är

Min såtaste Broders
1751 d. 21 jun. lydigste
Upsala. C. Linnæus.

Utanskrift som på bref. 707.

Sigill IV, svart lack.


  1. Editio altera, priori longe auctior et emendatior af Linnés Bibliotheca botanica utgafs 1751 i Amsterdam.


721.


Min Kiäreste och trogneste Broder.

i söndags medicinerade och laxerade jag äfter Arch. Bæcks ordination; i måndags kiende jag ej ett enda stick i lår äller ben; men i dag åter något, jag skulle länge sedan låtit anställa lanienam