Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/167

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
155


722.


Min Kiäreste Broder.

Om Lördag mårgon ärnar jag mig in till Prof. Kalm, om ej blåsten blifwer alt för stark.

War så god och hys mig natten emällan lördagen och söndagen, samt emällan söndagen och måndagen, då jag med Hans Excellences Tessins slup reser uth igen.

Råkas Prof. Kalm, så säg honom at jag då will hafwa den ähran at hälsa på honom, och att han täckes unna mig de dagarne.

Lef säll. jag är

Min K. Broders
Drotningholm lydige dräng
Onsdagen. C. Linnæus.

Utan datum, men antagligen skrifvet i juli 1751.

Utanskrift:

 Archiatren
Wälborne Hr Dr Bæck
Stockholm.

Sigill III (sönderbrutet), svart lack.723.


Min Kiäreste Broder.

Tack för brefwet och visiten af den lilla söta systerdottren. jag fölgde henne igenom orangerierne och Museum.

Min flus continuerar mäst hwar afton kl. 5 till kl. 9 på natten och giör mig nog olägenhet; då jag kan fördrifwa honom om aftonen, kommer han igen om morgonen kl. 5 till kl. 9, at jag ej wet hwad jag skall bruka emot honom, då jag tagit in sudoriferum lindras han; af china har jag ej märkt någon ändring; då jag smort fötterne med båcktalg, har han gifwit sig på ett par aftnar, men kommer igen; Pepparot har ej giort till saken; vesicatorium sub