Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/291

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
279

279 Ej dateradt, men säkerligen skrifvet i senare hälften af Maj 1754. Utanskrift och sigill som på bref. 818. ' Hittills hade Linné varit nödsakad att, hvarje gång han på kallelse af 'konungen eller drottningen skulle resa till Stockholm, hos kanslern (eller prokanslern) därtill begära tillåtelse; på därom vid afresan från Ulriksdal gjord anhållan blef han härifrån af konungen befriad.

Johan Christian Daniel Schreber, se bref. 43 not. 2. 

. Amplissimo D:no ELECK S. pl. d. C. Linnseus. Jalapam veram obtinui tandem e seminibus; utinam hac aestate floreret, nuper certe enata est; neque vestrum feret clima absque hybernaculo calidissimo ; adhuc mihi rarissima est et fere unica planta. Hodie Mandatum Ser. Regis habui, quo jubeor ante ferias pentecostes me sistere Ulriksdaliae, utinam Te tum praesente; utinam posses mecum inde Upsaliam discedere gratissimus hospes. Ova perirent omnino in Itinere; suadeas D. Schroeder ' pone ea sub gallina, forte inde possem pullos obtinere. Cras prima erit Herbatio cum auditoribus florae versus Gotsundam. Tu vale et vive felix. dabam Upsaliae d. 25 maj 1754. Utanskrift och sigill som på bref. 818. 1 Se bref. 062 n. 1. . Amplissimo D. BiECK S. pl. d. Gar. Linnaeus. Cras b. c. D. ingrediar iter versus Vallem Ulricae; cum autem

  • vlx sperare fas sit, quod Equi sint in via ubique parati, vix audeo