Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/337

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
325

325 D:nus Rothnian alter adhuc hseret Cette apud D:m Holm, qui juvenem alit et vestit. Helleborus niger et Cynoglossum omphalodes floren t in Horto. succedant Tibi fausta vota! si altera vice matrimonium publice enunciatum sit et pro more solito inträ octiduum nuptias celebrabis. Vale. Upsal. 1755 d. 31 januari. D:nus Manfredi Manetti, 3 Profess. Bot. florentiae, qui ante aliquot annos in me malevole invehit, sententiam mutavit, veniani precatur, dicit se errasse ignorantia, quamdiu ex libris sapere studebat, postquam vero ipse naturam intueri inceperat, vidit me unice recta Mox me membram Societatis Florentina? proposuit, assumor, et hoc mihi significavit. Utanskrift och sigill som på bref. 888.

Johan Benjamin Heiligtag, född 1716, provincialmedicus i Blekinge, död 

1771; till medicine doktor promoverades han i Lund 1751, sedan han 1749 under Eb. Boséns praesidium utgifvit och försvarat en disputation De Morbo spasmodico convulsivo epidemico.

Saverio Manet-h, född 1723, läkare i Florenz, död 1784. I sin skrift 

Viridarium Florentinum (Flor. 1751) uppträdde han som Linnes motståndare, men ångrade sig kort därefter samt utgaf 1756 Caroli LlMWJU Regnum vcgetabile juxta systema naturce in classes, ordines et genera ab eodem constitutum, societatis physico-botanica Florentina usui accommodatum ac recusttm. . Det är högst beklageligit att så många menniskior, i hela provincier, skola lida så förskräckelig smärta och död; utan att nä gon kan achta dem dårföre, äller säga hwad dem skadar, at sådant ej widare må existera. wid sådant tillfälle borde ett rike kunna sätta uht ett premium på en 50 ducater, för den som uptäkte rätta orsaken, dä jag är wiss på att någon innan kort skulle giöra sig sorgfällig att uträkna en så hemlig sak; då så många mine landsmän kunne frias för lika fatale olyckor.