Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/346

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
334

334 Utanskrift och sigill som på bref. 888.

Se bref. 621. 
Anna Maria El via, se bref. 211 not. 5 och 220 not. 3. 
Se bref. 699 not. 3; jfr ock bref. 271 not. 4. 
  • Se bref. 743 not. 1.
Bengt Collin, rådman i Upsala, död den 28 Maj 1755, 81 år 5 

månader gammal.

Olof Celsius d. ä. dog den 24 Juni 1756. 
Anders Grönvall, född 1694, moral, professor, död 1758. 
Anders Boberg, född 1678, professor i orientalspråk, död 1756. 

. Amicorum optimo D:o ABR. B.ECK S. pl. d. Car. Linnseus. Vt ut lubentissime viderem Conjugem tuam nobilissimam, ab omnibus mire laudatam ob virtutem et mores eximios, viarum conditio omnem mihi auferunt occasionem Te salutandi praesentem. Helleborus viridis floret; niger defloruit dudum una cum hyemali; FL viridem habebis. Gratulor tibi merces constantinopolitanas, nullus dubitans quin in his multa egregia; opto gratis videre. annon Iter Mss. Hasselqvistii accesserit? Mag. Scheidenburg Madritii optime valet, nec captivitateni novit; ab eo literas nuper habui. Nuper literas habui a D:no v. Swieten; dicit D:num Haen 1 instruxisse optimam scholam practicam ubi bis de die docet, semel ex Ghathedra, et dein in Nosocomio. Vale cum nobilissima conjuge et vive felix. dabam d. 8 Martii 2 1755. Utanskrift och sigill (sönderbrutet) som på bref. 888.

Anton de Haen, född 1704, medicus, en af Boerhaaves mest framstående 

lärjungar, död 1776.

  • Felskrifning i st. f. Aprilis.