Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/348

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
336

336 Med. Doctor DD. Hiortzberg, amanuensis chemiae, propediem ducat in uxorem filiam primogenitam s. s. Theol. Doctoris Wallerii (sitt svskonebarn) b et hoc ut unanimi ore fertur ob valde praegnantes caussas, scilicet quemadmodam pater dum duxerat suam pie defunctam uxorem, e qua haec primum nata ; sic induit filia matris mentem; sed quo se suamque ålat nescit vulgus. Etiamnum avide exspectamus mandatum ad pharmacopseos de pretio adscribendo formulis. Devotissima mea officia dicas noblissimae conjugi, cum qua diu vivas sospes et felix. Dabam d. 2 Maji 1755. An D. Rhen confecerit picturas pro museo Regio? vel quid Bet? Utanskrift och sigill som på bref. 888.

Då de Sparreska prisen (jfr. bref. 299 not. 1) den 22 Februari 1755 

första gängen utdelades af Vetenskaps-akademien, blef ett »tildömt Herr Linna?us för des ingifna nyttiga och vackra anledning at bättre nyttja vissa i våra Fiäll växande växter, än här tils skedt, och at på Fiällen plantera några andra nyttiga träd och växter, som växa på utländska Fiäll och därföre förmodeligen lika lätt kunde komma fort på våra».

I Flora suec. ed. II lemnar Linné en mycket utförlig beskrifning på den 

förr i Sverige ej iakttagna OrcJiis samhucina, som af Tuvén anträffats i Stockholmstrakten.

Doktor L. Hjortzberg blef gift med Margaretha Elisabeth, dotter af 

Nils Wallerius, född 1706, först logices et metaphysices, sedan theologife professor, död 1764. (Denne och Jon. G. Wallerius hade begge adjunktstitel, hvilket gifvit anledning till en felaktig uppgift i bref. 628 not. 7; det är nämligen den förres, ej den senares giftermål, som där omtalas.) . Amico Integerrimo Excellentissimoque DD. A. B^CK' S. pl. d. C. Linnseus. Vicisti tamen Amicorum optime et procurasti mihi 10 nummos aureos, quos non habuissem, nisi Te Amicum obtinuissem maxime sincerum; cui hoc donum debeo primario optime novi et